„Pocity plotu“: teritoriální (re)produkce, normativita a ne/viditelnost ve veřejném prostoru panelového sídliště

Michal Lehečka

Abstrakt

This article focuses on the material components of public space, e.g. walls, fences, and grids, and shows how they can be seen from an analytical point of view as active components of the (re)production of space. Based on illustrative cases from my long-term fieldwork in a modernist housing estate, I explore what roles physical barriers play in the constitution of various (in)visible relations between the inhabitants, spatial practices and, of course, the socio-material environment. For this purpose I operationalise and further extend Kärrholm’s concept of “territorial (re)productions”. This approach allows me to grasp processuality and relativity as well as the effects of constant (re)production of territoriality in the micro-context of the post-socialist modernist space. From this point of view, both human and nonhuman components (individuals, public space amenities, natural entities) of the reality are in continuous interaction. The housing estate is (re)produced by individual, collective and often (in)visible manifestations of Right to the City. These manifestations mirror the assemblage that is spatio-temporally embedded in the hybrid interplay between residual principles of socialist modernist urbanism and socialist housing policies and the economic transformation, renaissance of private ownership and individualism which emerged after 1989. Altogether these regimes are appropriated through the processes of everyday territorial (re)productions in socio-material space.

Klíčová slova

space; modernist housing estate; barriers; territorial (re)production; right to the city

Plný Text:

mobi EPUB

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAZAC-BILLAUD, Laurent. 2000. „Jihozápadní město, Praha 13, Lužiny: Několik zamyšlení nad zásadní otázkou pojmenování nevyhraněného prostoru.“ Pp. 51–72 in Laurent BAZAC-BILLAUD a Zdeněk UHEREK (eds.). Cahiers du Cefres, No. 18: Slova města. Praha: CEFRES.

BOURDIEU, Pierre. 1990. The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.

BOURGOIS, Phillipe. 2003. In Search of Respect. Selling Crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808562

BRIGHENTI, Andrea M. 2010. „On Territorology, Towards a General Science of Territory.“ Theory, Culture and Society 27(1): 1–21. https://doi.org/10.1177/0263276409350357

BROWN, D. Steven a Rose CAPDEVILA. 1999. „Perpetuum Mobile: Substance, Force and the Sociology of Translation.“ Pp. 26–50 in John LAW and John HASSARD (eds.). Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell Publishers/Sociological Review. https://doi.org/10.1111/1467-954X.46.s.3

BROŽ, Luděk a Tereza STÖCKELOVÁ. 2015. „Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem.“ Cargo 13(1–2): 117–132.

CASTELLS, Manuel. 1972. City, Class and Power. New York: St. Martin’s Press.

HARVEY, David. 2000. Spaces of Hope. Los Angeles: University of California Press.

HARVEY, David. 2008. „The Right to the City.“ New Left Review 53: 23–40.

HARVEY, David. 2012. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, London: Verso Books.

HEJNAL, Ondřej. 2013. „Já si je najdu, ty vole. Dyť máme furt stejný místa: Místa bezdomovců ve veřejném prostoru.“ Lidé města 15(3): 419–441.

HIRT, Sonia A. 2012. Iron Curtains. Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-Socialist City. Oxford: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118295922

HOLSTON, James. 1989. The Modernist City. An Anthropoligical Critique of Brasilia. Chicago: University of Chicago Press.

IPR Praha. 2015. Koncepce rozvoje veřejných prostranství pražských sídlišť. Praha: Institut plánování a rozvoje.

KÄRRHOLM, Mattias. 2007. „The Materiality of Territorial Production: A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space.“ Space and Culture 10: 437–453. https://doi.org/10.1177/1206331207304356

KÄRRHOLM, Mattias. 2012. Retailising Space. Architecture, Retail, and the Territorialization of Public Space. London, England: Ashgate.

KPMG. 2016. Voice of Real Estate. Bytový fond hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí. Praha: KPMG.

LATOUR, Bruno. 2003. Nikdy sme neboli moderní: esej o symetrickej antropológii. Bratislava: Kaligram.

LEFEBVRE, Henri. 1991. The Production of Space. London: Wiley-Blackwell.

LEFEBVRE, Henri. 1996. „The Right to the City.“ Pp. 63–181 in Eleonor KOFMAN a Elisabeth LEBAS (eds.). Writings on Cities. Cambridge, Massachusetts: Wiley-Blackwell.

LEHEČKA, Michal. 2013. „Sídliště současné a minulé. Proměny pražského sídliště Stodůlky očima jeho obyvatel.“ Slovenský národopis 61(4): 351–367.

LEHEČKA, Michal. 2015. „Když nám tam chtěl někdo hrát, tak jsme ho třeba vykamenovali: Reflexe vtělené zkušenosti vyrůstání na sídlišti.“ Biograf 61(2): 35–62.

LOW, Setha a Daniel LAWRENCE-ZUNIGA. 2003. Anthropology of Place and Space. Oxford: Blackwell.

LOW, Setha, Dana TAPLIN a Suzanne SCHELD. 2005. Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity. Austin: The University of Texas Press.

LOW, Setha. 2017. Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place. New York, London: Routhledge. https://doi.org/10.4324/9781315671277

MADDEN, David a Peter MARCUSE. 2016. In Defense of Housing. London: Verso Books.

OUŘEDNÍČEK, Martin a Jana TEMELOVÁ. 2012. Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha: Academia.

MINTON, Anna. 2012. Ground Control. Fear and Happiness in Twenty-first Century City. London: Penguin Books.

NĚMEC, Michal a Tomáš BRABEC. 2015. Analýza vývoje sociální struktury velkých pražských sídlišť mezi lety 2001–2011. Praha: Institut plánování a rozvoje.

PELS, Dick. 1996. „The Politics of Symmetry.“ Social Studies of Science 26: 277–304. https://doi.org/10.1177/030631296026002004

PŘIDALOVÁ, Iva a Martin OUŘEDNÍČEK. 2017. „Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53(5): 659­–692. https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.5.360

RABINOW, Paul. 1989. French Modern. Norms nad Forms of Social Environment. Chicago: University of Chicago Press.

STEVENS, Quentin. 2008. Ludic City. Exploring the Potiential of Public Spaces. New York: Routhledge. https://doi.org/10.4324/9780203961803

STÖCKELOVÁ, Tereza a Luděk BROŽ. 2015. „Přísliby a úskalí symetrie: Sociální vědy v zemi za zrcadlem.“ Cargo 13(1–2): 5–33.

STULÍKOVÁ, Vlasta. 2015. „Od veřejného ke sdílenému prostoru: Městský park v symetrické perspektivě.“ Cargo 13(1–2): 67–94.

SUSSER, Ida. 1982. Norman Street. Poverty and Politics in an Urban Neighborhood. Oxford: Oxford University Press.

ŠMÍDOVÁ, Olga. 1996. „Vlastnictví a kvazi-vlastnictví bytů za socialismu a jejich postsocialistická mutace.“ Pp. 116–124 in Anne OLIVIER (ed.). Cahiers du CEFRES. N° 11, Původní a noví vlastníci. Praha: CEFRES. Citováno 10. dubna 2018 (https://www.researchgate.net/publication/292751683_Vlastnictvi_a_kvazi-vlastnictvi_za_socialismu_a_jejich_postsocialisticka_mutace).

TAUSSIG, Michael. 1984. „Culture of Terror, Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Report and the Explanation of Torture.“ Comparative Studies in Society and History 26(3): 467–497. https://doi.org/10.1017/S0010417500011105

TOUŠEK, Laco a Lenka STRNADOVÁ. 2016. „What’s ‚Out of Place‘? Intolerance in Public Space.“ Pp. 201–223 in David WEBERMAN a Stefano MORONI (eds.). Space and Pluralism. Budapest: CEU Press.

WACQUANT, Löic. 2008. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge: Polity.

https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-57