Irena Řehořová: Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě

Karina Hoření

Plný Text:

mobi EPUB