Zaobchádzanie s obsahom o západnom plánovaní v československých architektonických časopisoch 1945–1970

Lívia Gažová

Abstrakt

Architectural journals were, for their readers, architects and planners in the former Czechoslovakia, one of the few means of gaining information about Western planning in the post-war period. Despite the Iron Curtain, Czechoslovak planners were significantly influenced by contemporary discussions in the West. Analysis of the content of five major architectural journals from the period 1945–1970 proves that Czechoslovak urban planning discourse was not fully separated from the Western world, but was largely developed in contact with the West. The architectural magazines presented Western content in different genres. In the first years after World War II, the magazines used comprehensive studies based on Western projects and materials obtained mainly from organized excursions abroad. Later, with the introduction of the communist regime, the magazines included social critique, critique of cosmopolitanism, and brief articles based on selections from the foreign press. In the early nineteen-fifties, Soviet ideologybased parodies of Western planning appeared. After the rejection of socialist realism in the mid-fifties, the magazines included regular sections from the Western press and even reportage from abroad.

Klíčová slova

Czechoslovakia; planning; architectural journals

Plný Text:

mobi EPUB

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Åman, Anders. 1992. Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era: An Aspect of Cold War History. Cambridge, MA: MIT Press.

Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Andrášiová, Katarína. 2008. „Šesťdesiate roky 20. storočia v architektúre Slovenska.“ Architektúra a urbanizmus 42(1–2): 119–139.

Baum, Mirko. 2017. „On Bees and Bolts: Školka SIAL – An Architects’ Commune in Czechoslovakia.“ Pp. 97–112 in Ákos Morávanszky a Karl Kegler (eds.). Re-Scaling the Environment: New Landscapes of Design 1960-1970. East West Central: Re-building Europe, 1950-1990 (Vol. 2). Basel: Birkhäuser.

Churchward, Lloyd Gordon. 1973. The Soviet Intelligentsia: An Essay on the Social Structure and Roles of Soviet Intellectuals during the 1960s. London: Routledge.

Colomina, Beatriz. 1988. „L´esprit Nouveau: Architecture and Publicité.“ Pp. 57–99 in Beatriz Colomina a Joan Ockman (eds.). Architectu-re-production. New York: Princeton Architectural Press.

Colomina, Beatriz. 1994. Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media. Cambridge, MA: MIT Press.

Colomina, Beatriz. 2010. Clip/Stamp/Fold. The Radical Architecture of Little Magazines 196X to 197X. Princeton: Princeton University Press.

Crysler, Greig C. 2003. Writing Spaces: Discourses on Architecture, Urbanism, and the Built Environment, 1960-2000. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203402689

Dulla, Matúš. 1992. „Teoretické myslenie modernizmu na Slovensku. Textová analýza hodnotiacich a teoretických článkov časopisu Slovenský staviteľ.“ Architektúra a urbanizmus 26(3–4): 145–154.

Dulla, Matúš a Henrieta Moravčíková. 2002. Architektúra Slovenska v 20. storočí. 2002. Bratislava: Slovart.

Dulla, Matúš. 2008. „Reflexia architektúry v päťdesiatich ročníkoch časopisu Projekt.” Projekt 50 (1, 2, 3–4, 5).

Dulla, Matúš. 2016. „Teória a veda v architektúre a urbanizme: päťdesiat rokov časopisu A&U.“ Architektúra & urbanizmus 50(3-4): 4–17.

Ferenčuhová, Slavomíra. 2013. Sociologie města 21. století. Praha: SLON.

Ferenčuhová, Slavomíra. 2016. „Accounts from behind the Curtain: History and Geography in the Critical Analysis of Urban Theory.“ International Journal of Urban and Regional Research 40(1): 113–131. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12332

Foltýn, Ladislav. 1993. Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939. Bratislava: Spolok architektov Slovenska.

Frapier, Christel. 2009. „The Circulation of Technical Knowledge between France and Eastern Europe, 1945–1975.” The Journal of Architecture 14(2): 185–196. https://doi.org/10.1080/13602360802705213

Franc, Martin a Jiří Knapík. 2011. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia.

Gažová, Lívia. 2016. Osmosis or Propaganda? Western Models of Urbanism in Czechoslovak Architectural Press (1945-1960). Diplomová práca. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Manjolović Dmitrović, Jelena. 2016. „Architectural Meanings and their Mode of Reference – Analysis through Publications.“Architektúra a urbanizmus 50(3–4): 192–209.

Miljacki, Ana a Amanda Reeser Lawrence (eds.). 2018. Terms of Appropriation: Modern Architecture and Global Exchange. New York: Routledge.

Moravčíková, Henrieta et al. 2013. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia. Bratislava: Slovart.

Morávanszky, Ákos a Karl Kegler (eds.). 2017. Re-Scaling the Environment: New Landscapes of Design 1960-1970. East West Central: Re-Building Europe, 1950-1990 (Vol. 2). Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1515/9783035608236-001

Mumford, Eric. 2009. „CIAM and the Communist Bloc, 1928–59.” The Journal of Architecture, 14(2): 237–254. https://doi.org/10.1080/13602360802704810

Ouředníček, Martin. 2016. „The Relevance of “Western” Theoretical Concepts for Investigations of the Margins of Post-Socialist Cities: The Case of Prague.” Eurasian Geography and Economics, 57(4–5): 545–564. https://doi.org/10.1080/15387216.2016.1256786

Papernyj, Vladimir. 2014. Kultura 2 – architektura stalinské epochy. Řevnice: Arbor Vitae.

Petrov, Petre a Lara Ryazanova-Clarke. 2015. The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315762173

Péteri, György. 1998. Academia and State Socialism: Essays on the Political History of Academic Life in post-1945 Hungary and Eastern Europe. New York: Columbia University Press.

Péteri, György. 2004. „Nylon Curtain – Transnational and Transsystematic Tendencies in a Cultural Life of State-Socialist Russia and East-Central Europe.” Slavonica 10(2): 113–123. https://doi.org/10.1179/sla.2004.10.2.113

Pullman, Michal. 2008. „Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění“ Soudobé dějiny, 15(3–4): 704–718.

Reisch, Alfred. 2013. Hot Books in the Cold War. New York: Central European University Press.

Rončáková, Terézia. 2011. Žurnalistické žánre: učebnica pre poslucháčov vysokoškolského štúdia. Ružomberom: Verbum.

Roubal, Petr. 2017. „Krize urbanistické moderny v socialismu. Případ plánování Prahy od šedesátých do osmdesátých let 20. století.” Soudobé dějiny 24(3): 335–360.

Szalay, Peter. 2008. Prijímanie zahraničných vplyvov v architektúre šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Bratislava: Fakulta architektúry STU.

Stanek, Łukasz. 2016. „An Image and Its Performance: Techno-Export from Socialist Poland.“ Pp. 59-71 in Ákos Morávanszky a Torsten Lange (eds.). Re-Framing Identities: Architecture´s Turn to History, 1970-1990. East West Central: Re-Building Europe, 1950-1990 (Vol. 3). Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1515/9783035608151-005

Stenning, Alison a Kathrin Hörschelmann. 2008. „History, Geography and Difference in the Post-socialist World: Or, Do We Still Need Post-Socialism?“ Antipode 40(2): 312–335. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2008.00593.x

Szelényi, Iván. 2011. „Cities under Socialism – and After.“ Pp. 286-317 in Gregory Andrusz, Michel Harloe a Ivan Szelényi (eds.). Cities after Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Oxford: Blackwell Publishers.

Ševčík, Oldřich a Ondřej Beneš. 2009. Architektura 60. let: „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada.

Topolčanská, Mária. 2006. „Identity Game: Czech and Slovak Architecture Magazines as Travelogues.“ Architectural Design 78(3): 26–33. https://doi.org/10.1002/ad.262

Ulrich, Petr et al. 2006. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT.

Yurchak, Alexei. 2006. Everything Was Forever, Until it Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press.

Zaiček, Martin. 2015. „Štatistika príspevkov publikovaných v časopise Projekt, 1957-1989.“ Archív oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV.

Zarecor, Kimberley E. 2015. Manufacturing a Socialist Modernity: Housing in Czechoslovakia 1945-1960. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Použité články z architektonických časopisoch (v chronologickom poradí, v akom sa objavujú v texte):

Storch, Karel. 1947. „Obnova ve Finsku“ Architekt.

Vaymár, Z.M. “Zamyšlení nad zahraničními časopisy” Československý architekt, 2/17–18 (1956).

Tryzna, Miroslav. 1949. „O míře ve stavbě“ Architektura ČSR

(bez autora). 1970. „Le Corbusier a kozmopolitní formalismus v architektuře“ Architektura ČSSR

Kanceľson a Fedorov. 1959. „Od ‘racionalizmu‘ k ‚organickej‘ architektúre“ Projekt

Lacasa, Louis. 1953. „Architektura kapitalistických států“ Sovětská architektura

Macková, L. (zpr.). 1963. „Casabella o sovětské architektuře“ Architektura ČSSR

Sluka, Miloslav. 1956. „Nové město Harlow“ Architektura ČSSR

(bez autora): Zahraničné pásmo, Projekt 1959 Kadlec, Alex. 1962. „Nagele, nová vesnice v Holandsku“ Architektura ČSSR

Dvořák, Jan. 1960. „Itálie naším pohledem“ Československý architekt

Šif, Július. 1964. „Úvahy z cestovního zápsníku“ Architektura ČSSR

Iné zdroje:

Koller, Július. 1983. Domus č. 615/1981, z celku výpisky Domus 615 (2/73), zbierka SNG

https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-123