Vol 7, No 2

Nová sociální rizika


Reflexe ekonomických a sociálních krizí 70. a 80. let, zostření globální ekonomické soutěže, role nových technologií v ekonomice, strukturálních změn a rostoucích požadavků flexibility na trzích práce, individualizačních a diferenciačních procesů v sociální struktuře i demografického vývoje vnesla do sociálních věd koncept „nových sociálních rizik“. V české sociálněvědní produkci však tomuto tématu zatím – až na výjimky – nebyla věnována dostačující pozornost. V tomto čísle Sociálních studií se pokusíme tento deficit alespoň zčásti napravit: ústřední otázkou je, jaká je dynamika nových sociálních rizik v současné společnosti, jak v českém, tak i v evropském a světovém kontextu. Součástí této otázky je i dilema, nakolik a v čem jsou současná sociální rizika skutečně „nová“.

Obsah

Editorial

Význam "nových sociálních rizik" v současné společenské vědě
Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler

Studie

Lenka Klimplová
Pavel Horák
Lenka Formánková
Jan Morávek, Jiří Kabele
Stanislava Ševčíková, Pavel Navrátil
Iva Šimíková, Jiří Vyhlídal