Vol 7, No 2

Nová sociální rizika


Reflexe ekonomických a sociálních krizí 70. a 80. let, zostření globální ekonomické soutěže, role nových technologií v ekonomice, strukturálních změn a rostoucích požadavků flexibility na trzích práce, individualizačních a diferenciačních procesů v sociální struktuře i demografického vývoje vnesla do sociálních věd koncept „nových sociálních rizik“. V české sociálněvědní produkci však tomuto tématu zatím – až na výjimky – nebyla věnována dostačující pozornost. V tomto čísle Sociálních studií se pokusíme tento deficit alespoň zčásti napravit: ústřední otázkou je, jaká je dynamika nových sociálních rizik v současné společnosti, jak v českém, tak i v evropském a světovém kontextu. Součástí této otázky je i dilema, nakolik a v čem jsou současná sociální rizika skutečně „nová“.

Obsah

Editorial

Význam "nových sociálních rizik" v současné společenské vědě
Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler
7–21

Studie

Lenka Klimplová
23–43
Pavel Horák
45–67
Lenka Formánková
69–92
Jan Morávek, Jiří Kabele
93–114
Stanislava Ševčíková, Pavel Navrátil
115–133
Iva Šimíková, Jiří Vyhlídal
135–156