Pracovní nejistoty uchazečů o zaměstnání a veřejné služby zaměstnanosti v různých regionech ČR

Pavel Horák

Abstrakt

V článku se zaměřujeme na projevy nejistoty ohledně získání vhodného zaměstnání u různých skupin nezaměstnaných. Využíváme koncept životní situace, s nímž pracujeme v případě deseti náhodně vybraných nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce ve třech odlišných regionech České republiky. Zajímáme se také o způsoby, jakými úřady práce reagují na tuto nejistotu. Provedené hloubkové rozhovory se 62 nezaměstnanými ukazují, že ve všech třech regionech existují skupiny nezaměstnaných s nízkým nebo vysokým rizikem setrvání v nezaměstnanosti. Z hlediska vztahu mezi úředníky a nezaměstnanými i typu poskytovaných služeb je zřejmé, že sledované úřady práce můžeme podle jejich přístupu označit za byrokraticky, profesionálně nebo byroprofesionálně orientované.

Klíčová slova

úřady práce; životní podmínky nezaměstnaných; nová sociální rizika; veřejné služby zaměstnanosti; nezaměstnanost

Plný Text: