Vol 6, No 4

Reprodukce, nebo intimita?


Porodnost jako základní biologický předpoklad sociální kontinuity je dnes oprávněně v zorném poli sociálních věd. Na druhou stranu fenomény vznikající na okraji různých forem partnerského soužití nebo prolínáním různých forem rodičovství a dalších vztahů, mohou být v takových typech výzkumu opomíjeny, přestože i ony jsou důležitým zdrojem proměn rodinného chování a sociální reprodukce. V této souvislosti se nabízejí otázky: Je česká sociologie rodiny příliš zaujata problémy spjatými s biologickou reprodukcí? Do jaké míry je tento směr výzkumu poplatný sociálně-politické agendě? Jakou roli v tomto směru zkoumání hraje kvantitativní metodologie? Reflektují kategorie a typologie standardně využívané ve výzkumech rodiny proměnu obsahu klíčových pojmů, jako je rodina, soužití, domácnost či rodičovství?

Obsah

Editorial

Editorial
Lenka Slepičková, Michaela Bartošová
7–9

Esej

François de Singly
13–22

Studie

Ivan Chorvát
25–42
Dana Sýkorová
43–54
Jaroslava Hasmanová Marhánková
55–71
Michaela Bartošová, Lenka Slepičková
73–90
Štěpánka Pfeiferová
93–111

Studenti píší

Eva Očadlíková
115–128

Recenze

Nickie Charles, Charlotte Aull Davies a Chris Harris: Families in transition. Social change, family formation and kin relationships
Juraj Potančok
131–134

Zprávy

International Sociological Association, Research Comittee for Social Stratification and Mobility – Summer meeting 2009, New Haven, Connecticut, USA 3.–6. srpna 2009
Petr Fučík
137–139