Láska na dvou adresách: Oddělené soužití v sociologických výzkumech

Eva Očadlíková

Abstrakt

Oddělené soužití - alternativní forma partnerství si v současné době získává stále větší pozornost společenských věd. Nárůst množství párů, které nesdílejí společnou domácnost, je vysvětlován spolu s dalšími změnami ve struktuře rodiny jako důsledek rozpadu tradičního manželství, individualizace a emancipace žen. Vysvětlení také nabízí některé sociologické koncepty - např. Giddensův čistý vztah či Tomáškův individualizovaný habitus. Oddělená soužití často volí mladí lidé, kteří mnohdy žijí stále se svými rodiči nebo jsou od sebe odděleni kvůli studiu či zaměstnání. Takové typy vztahů si ale stále častěji vybírá i střední a starší generace, obvykle po rozvodu nebo po rozluce s životním partnerem. Bez ohledu na věk uváděli respondenti jako důležitý motiv pro volbu odděleného soužití potřebu nezávislosti a prostoru pro sebe sama. Je ovšem dost obtížné určit, kolik lidí aktuálně tímto způsobem žije. Stejně jako platí, že mezi sociálními vědci neexistuje jednotná definice tohoto fenoménu.

Klíčová slova

individualizovaný habitus; individualizace; oddělené soužití; partnerství; čistý vztah

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMS, Bern N. Families And Family Study In International Perspective. Journal of Marriage and Family, 2004, roč. 66, č. 5, s. 1076 – 1088. ISSN 0022-2445.

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 2004. 290 s. ISBN 80-20411-95-X.

BAWIN-LEGROS, Bernadette ; GAUTHIER, Anne. Regulation of Intimacy and Love Semantics in Couples Living Apart together. International Review of Sociology, 2001, roč. 11, č. 1, s. 39 – 46. ISSN 0390-6701.

BECK, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.

BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1995. 231 s. ISBN 0-745-61382-9.

CASTRO-MARTÍN, Teresa ; DOMÍNGUEZ-FOLGUERAS, Marta ; MARTÍN-GARCÍA, Teresa. Not Truly Partnerless : Non-residential Partnerships and Retreat from Marriage in Spain. Demographic Research, 2008, roč. 18, č. 16, s. 443 – 468. ISSN 1435-9871.

DALY, Mary. Changing Family Life in Europe : Significance for State and Society. European Societies, 2005, roč. 7, č. 3, s. 379 – 398. ISSN 1461-6696.

DE JONG GIERVELD, Jenny. The Dilemma of Repartnering : Considerations of Older Men and Women Entering New Intimate Relationships in Later Life. Ageing International, 2002, roč. 27, č. 4, s. 61 – 78. ISSN 0163-5158.

DE JONG GIERVELD, Jenny. Remarriage, Unmarried Cohabitation, Living Apart together : Partner Relationships Following Bereavement or Divorce. The Journal of Marriage and Family, 2004, roč. 66, č. 1, s. 236 – 243. ISSN 0022-2445.

DUDOVÁ, Radka ; VOHLÍDALOVÁ, Marta. Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti – teoretická studie. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2005.

FOKKEMA, Tineke ; VALK, Helga de ; BEER, Joop de ; DUIN, Coen van. The Netherlands : Childbearing within the Context of „Poldermodel“ Society. Demographic Research, 2008, roč. 19, č. 21, s. 743 – 793. ISSN 1435-9871.

FREJKA, Tomáš. Overview Chapter 5 : Determinant of Family Formation and Childbearing During the Societal Transition in Central and Eastern Europe. Demographic Research, 2008, roč. 19, č. 7, s. 139 – 170. ISSN 1435-9871.

GROSS, Harriet E. Dual Career Couples Who Live Apart : Two Types. The Journal of Marriage and Family, 1980, roč. 42, č. 3, s. 567 – 576. ISSN 0022-2445.

HAMPLOVÁ, Dana. Preferované partnerské uspořádání : sociodemografické a hodnotové rozdíly. Demografie, 2003, roč. 45, č. 3, s. 166 – 176. ISSN 0011-8265.

HASKEY, John. Living arrangements in contemporary Britain : Having a Partner who Usually Lives Elsewhere and Living Apart together (LAT). Population Trends, 2005, č. 122, s. 35 – 45. ISSN 0307-4463.

HASKEY, John ; LEWIS, Jane. Living-Apart-together in Britain : Context and Meaning. International Journal of Law in Context, 2006, roč. 2, č. 1, s. 37 – 48. ISSN 1744-5523.

HAŠKOVÁ, Hana. Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat. Proměny (Kvantitativní výzkum) [online]. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2005. [cit. 2009-07-10]. Dostupné na www: <www.soc.cas.cz/download/364/reprodukcni%20preference%20a%20bezdetnost.pdf>.

JAMIESON, Lynn. Intimacy Transformed? A Critical Look at the „Pure Relationship. Sociology, 1999, roč. 33, č. 3, s. 477 – 494. ISSN 0038-0385.

JAMIESON, Lynn. Personal Relationships in Modern Societies. 1. vyd. Cambridge : Polity Press., 1998. 209 s. ISBN 0-745-61573-2.

KARLSSON, Sofie G. ; BORELL, Klas. Intimacy and Autonomy, Gender and Ageing : Living Apart together. Ageing International, 2002, roč. 27, č. 4, s. 11 – 26. ISSN 0163-5158.

KARLSSON, Sofie G. ; JOHANSSON, Stina ; GERDNER, Arne ; BORELL, Klas. Caring while Living Apart. Journal of Gerontological Social Work, 2007, roč. 49, č. 4, s. 3 – 27. ISSN 0163-4372.

LEVIN, Irene. Living Apart together : A New Family Form. Current Sociology, 2004, roč. 52, č. 2, s. 223 – 240. ISSN 0011-3921.

LEVIN, Irene ; TROST, Jan. Living Apart together. Community, Work & Family, 1999, roč. 2, č. 3, s. 279 – 294. ISSN 1366-8803.

MILAN, Anne ; PETERS, Alice. Couples Living Apart. Canadian Social Trends, 2003, č. 69, s. 2 – 6. ISSN 0831-5698.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha : SLON, 2006. 312 s. ISBN 978-80-86429-87-8.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? 1. vyd. Praha : SLON, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6.

ROSENEIL, Sasha. On not Living with a Partner. Sociological Research Online. [online]. 2006 [cit. 2009-06-20]. Dostupné na www: <http://www.socresonline.org.uk/11/3/roseneil.html>.

TOMÁŠEK, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2006a, roč. 7, č. 1, s. 11 – 15. ISSN 1213-0028.

TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis, 2006b, roč. 42, č. 1, s. 81 – 105. ISSN 0038-0288.

TROST, Jan. Step Family Variations. Marriage & Family Review, 1997, roč. 26, č. 1-2, s. 71 – 106. ISSN 0149-4929. 3

SOBOTKA, Tomáš. Overview Chapter 6 : The Diverse Faces of the Second Demographic Transition in Europe. Demographic Research, 2008, roč. 19, č. 8, s. 171 – 224. ISSN 1435-9871.

STROHM, Charles Q. ; SELTZER, Judith A. ; COCHRAN, Susan D. ; MAYS, Vickie. Living Apart together Relationships in the United States. eScholarship Repository [online]. 2008 [cit. 2009-06-20]. Dostupné na www: http://repositories.cdlib.org/ccpr/olwp/CCPR-042-08/.