Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity

Ivan Chorvát

Abstrakt

Vztahy v soukromé sféře se vlivem individualizačního procesu v období pozdní modernity proměňují. Tento článek se zaměřuje na změny v partnerských vztazích v oblasti intimity. Prostřednictvím historického přehledu rodinných vztahů je zdokumentován posun od kolektivního pohledu na rodinu k hodnotám založeným na individualismu a citu - pár se stává středobodem rodinného života a láska jediným legitimním důvodem pro výběr partnera ke sňatku. Soukromá sféra v moderní společnosti je nahlížena jako oblast individuální volby a autonomie. Důraz na emoce a intimitu v personálních vztazích přináší určité napětí způsobené vysokými očekáváními vůči partnerovi; vztahy se stávají křehkými a méně stabilními. V této souvislosti článek zmiňuje a kriticky analyzuje Giddensův koncept čistého vztahu. V závěru pak otevírá diskusi ohledně vzájemných vztahů mezi současnými podobami intimity a změnami v rodinném a reprodukčním chování, přičemž bere v potaz obzvláště situaci v České republice a na Slovensku.

Klíčová slova

komunikační společenství; rodina; plodnost; individualizace; intimita; láska; soukromá a veřejná sféra

Plný Text: