Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity

Ivan Chorvát

Abstrakt

Vztahy v soukromé sféře se vlivem individualizačního procesu v období pozdní modernity proměňují. Tento článek se zaměřuje na změny v partnerských vztazích v oblasti intimity. Prostřednictvím historického přehledu rodinných vztahů je zdokumentován posun od kolektivního pohledu na rodinu k hodnotám založeným na individualismu a citu - pár se stává středobodem rodinného života a láska jediným legitimním důvodem pro výběr partnera ke sňatku. Soukromá sféra v moderní společnosti je nahlížena jako oblast individuální volby a autonomie. Důraz na emoce a intimitu v personálních vztazích přináší určité napětí způsobené vysokými očekáváními vůči partnerovi; vztahy se stávají křehkými a méně stabilními. V této souvislosti článek zmiňuje a kriticky analyzuje Giddensův koncept čistého vztahu. V závěru pak otevírá diskusi ohledně vzájemných vztahů mezi současnými podobami intimity a změnami v rodinném a reprodukčním chování, přičemž bere v potaz obzvláště situaci v České republice a na Slovensku.

Klíčová slova

komunikační společenství; rodina; plodnost; individualizace; intimita; láska; soukromá a veřejná sféra

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALLAN, Graham ; HAWKER, Sheila ; CROW, Graham. Family Diversity and Change in Britain and Western Europe. Journal of Family Issues, 2001, roč. 22, č. 7, s. 819 – 837. ISSN 0192-513X. https://doi.org/10.1177/019251301022007002

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2005. 296 s. ISBN 80-204-1195-X.

BAUMAN, Zygmunt. Liquid Love : On the Frailty of Human Bonds. Cambridge : Polity Press, 2003. 162 s. ISBN 0-7456-2489-8.

BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha : Mladá fronta, 2002. 344 s. ISBN 80-204-0966-1.

BAWIN-LEGROS, Bernadette. Intimacy and the New Sentimental Order. Current Sociology, 2004, roč. 52, č. 2, s. 241 – 250. ISSN 0011-3921. https://doi.org/10.1177/0011392104041810

BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. Cambridge and Oxford : Polity Press, 1995. 231 s. ISBN 0-7456-1382-9.

BELLAH, Robert N. [et al.] Habits of the Heart : Individualism and Commitment in American Life. Berkeley : University of California Press, 1985. 355 s. ISBN 0-520-20568-5.

BERGER, Brigitte. The Family in the Modern Age : More than a Lifestyle. New Brunswick and London : Transaction Publishers, 2002. 244 s. ISBN 0-7658-0121-3.

BERGER, Peter L. ; BERGER, Brigitte ; KELLNER, Hansfried. The Homeless Mind : Modernization and Consiousness. New York : Random House, 1973. 258 s. ISBN 0-394-48422-3.

BERGER, Peter L. ; KELLNER, Hansfried. Marriage and the Construction of Reality. Diogenes, 1964. [Reprint] In ANDERSON, M. (ed.) The Sociology of the Family : Selected Readings (Second Edition). Hamondsworth : Penguin Books, 1982, s. 302 – 323.

BÚTOROVÁ, Zora [a kol.]. Ona a on na Slovensku : zaostrené na rod a vek. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008. 365 s. ISBN 978-80-89345-10-6.

CANCIAN, Francesca. The history of Love : Theories and Debates. In ARLENE, S. SKOLNICK, J., SKOLNICK, H. Family in Transition : Rethinking Marriage, Sexuality, Child Rearing and Family Organization. 17 vyd. New York : HarperCollins Publisher, 1992, s. 560 – 573. ISBN 0-673-52206-7.

DIZARD, Jan E. ; GADLIN, Howard. The Minimal Family. Amherst : The University of Massachusetts Press, 1990. 285 s. ISBN 0-87023-728-4.

EVANS, Mary. A Critical Lens on Romantic Love : A Response to Bernadette Bawin-Legros. Current Sociology, 2004, roč. 52, č. 2, s. 259 – 264. ISSN 0011-3921. https://doi.org/10.1177/0011392104041812

GIDDENS, Anthony. Unikající svět : jak globalizace mění náš život. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 135 s. ISBN 80-85850-91-5.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1.

GIDDENS, Anthony. The Transformation of Intimacy : Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge : Polity Press, 1992. 216 s. ISBN 0-8047-2214-5.

GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford : Stanford University Press, 1991. 256 s. ISBN 0-8047-1944-6.

GOODE, William J. Individual and Corporate Responsibility in Family Life. American Behavioral Scientist, 1972, roč. 15, č. 3, s. 421 – 443. ISSN 0002-7642. https://doi.org/10.1177/000276427201500307

HAREVEN, Tamara K. American Families in Transition : Historical Perspectives on Change. In SKOLNICK, A.S., SKOLNICK, J.H. (eds.). Family in Transition : Rethinking Marriage, Sexuality, Child Rearing and Family Organization, 17 vyd. New York : HarperCollins Publisher, 1992, s. 40 – 57. ISBN 0-673-52206-7.

HAŠKOVÁ, Hana ; RABUŠIC, Ladislav. K nízké sňatečnosti v České republice. Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 2, s. 9 – 33. ISSN 1214-813X.

HOCHSCHILD, Arlie R. The Commercialization of Intimate Life : Notes from Home and Work. Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 2003. 325 s. ISBN 0-520-21487-0.

HOLMES, Mary. The Precariousness of Choice in the New Sentimental Order : A Response to Bawin-Legros. Current Sociology, 2004, roč. 52, č. 2, s. 251 – 257. ISSN 0011-3921. https://doi.org/10.1177/0011392104041811

CHORVÁT, Ivan. Rodinné vzťahy, väzby a perspektívy na pozadí procesu modernizácie. In HAMPLOVÁ, D., ŠALAMOUNOVÁ, P., ŠAMANOVÁ, G. Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006, s. 8 – 21. ISBN 80-7330-082-6.

JAMIESON, Lynn. Intimacy Transformed? A Critical Look at the ‘Pure Relationship’. Sociology, 1999, roč. 33, č. 3, s. 477 – 494. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1017/S0038038599000310

LASCH, Christopher. Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations. 2. yvd. New York : Warner Books, 1980. 447 s. ISBN 0-446-97495-1

LASCH, Christopher. Haven in a Heartless World : The Family Besieged. New York : Basic Books, 1977. 230 s. ISBN 0-393-31303-4.

LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha : Prostor, 1999. 312 s. ISBN 80-7260-008-7.

LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha : Prostor, 1998. 269

LITSKE, Henrik. Family Life in Statistics. Foundation Focus, 2007. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, č. 4, s. 13 – 14.

LUHMANN, Niklas. Láska jako vášeň. Paradigm lost. Praha : Prostor, 2002. 279 s. ISBN 80-7260-068-0.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. 312 s. ISBN 80-86429-58-X.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 250 s. ISBN 80-85850-75-3.

MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina v době pozdní modernity. Sociální studia, 1998, č. 3, s. 5 – 13. ISSN 1212-365X.

PARSONS, Talcott ; BALES, Robert F. Family Socialization and Interaction Process. New York : The Free Press, 1956. 422 s. ISBN 0-029-24100-6.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6.

SANTORE, Daniel. Romantic Relationships, Individualism and the Possibility of Togetherness : Seeing Durkheim in Theories of Contemporary Intimacy. Sociology, 2008, roč. 42, č. 6, s. 1200 – 1217. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038508096941

SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Rodina, důvěra a demokratická společnost. In HAMPLOVÁ, D., ŠALAMOUNOVÁ, P., ŠAMANOVÁ, G. (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006, s. 22 – 37. ISBN 80-7330-082-6.

SENNETT, Richard. The Fall of Public Man. New York : Knopf, 1977. 416 s. ISBN 0-141-00757-5.

SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Praha : Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1.

SWIDLER, Ann. Love and Adulthood in American Culture. In SMELSER, N.J., ERIKSON, E.H. (eds.). Themes of Work and Love in Adulthood. Cambridge : Harvard University Press, 1980, s. 120 – 145. ISBN 0-674-87751-9.

SZRETER, Simon. Falling Fertilities and Changing Sexualities in Europe Since c. 1850 : a Comparative Survey of National Demographic Patterns. In EDER, F., HEKMA, G., HALL, L.A. (eds.). Sexual Cultures in Europe : Themes in Sexuality. Manchester : Manchester University Press, 1999. s. 159 – 194. ISBN 0-719-05321-8.

SZRETER, Simon. Fertility, class and gender in Britain, 1860 – 1940. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 704 s. ISBN 0-521-34343-7. https://doi.org/10.1017/CBO9780511582240

https://doi.org/10.5817/SOC2009-4-25