Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: Nové tematické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu

Michaela Bartošová, Lenka Slepičková

Abstrakt

Tento článek nabízí shrnutí toho, jak se náhled sociálních věd na rozvod a porozvodová uspořádání v posledních několika desetiletích proměňoval. Zároveň bychom rády upozornily na význam dítěte, nejen v procesu re-konstrukce rodin, ale i v obecnějším diskurzu nové sociologie dětství. Text lze rozdělit na dvě části: První část čtenáře seznamuje s demografickými daty indikujícími rozvodovost a existenci složených rodin v České republice. Věnuje se také způsobům, jakými tuto situaci reflektují čeští sociologové a jejich zahraniční kolegové. S cílem upozornit na roli dítěte v procesu utváření nových rodin se druhá část věnuje širším konceptuálním a metodologickým aspektům nového pojetí dětství v sociálních vědách. Aplikaci nového metodologického a tematického přístupu pak představujeme na několika výzkumech týkajících se tématu rozvodu.

Klíčová slova

děti; rozvod; rodina; sociální role

Plný Text: