Vol 4, No 4

Rasa


Číslo se věnuje jak reflexi ideologie rasismu jakožto důsledku vědění a praktik spojených s touto ideou o „rasách“, tak také reflexi dynamiky změny diskursivních hranic ideje rasy a ideologie rasismu, kdy se otázka homogenních biologických a fyziognomických definic („color line“) mění v otázku hranic kulturních diferencí a identit („culture line“) – tedy analýze na cestě od „rasy“ k „etnicitě“. Neméně podstatnou inspirací by měla být ale také role současného fenoménu: imaginace výzkumů DNA spjatých s odkazy na etnicky a rasově definovaný původ sociálních skupin.

Obsah

Studie

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló, Eva Šlesingerová
7–21
Michael S. Billinger
23–51
David Skinner
53–80
Miroslav Szabó
81–92
Martin Fafejta
93–111
Hana Horáková
113–129