"Cikáni" – rasa, nebo způsob života?

Martin Fafejta

Abstrakt

Stať analyzuje důvodové zprávy a rozpravy, které byly předneseny v Národním shromáždění republiky Československé při schvalování „Zákona o potulných cikánech a podobných tulácích“ v roce 1927. Primárním cílem bylo zjistit, jak v nich byl chápán termín „cikán“, zdali jako kategorie biologická (rasová) nebo sociální (způsob života, v tomto případě charakterizován potulkou). Zároveň byly analyzované texty studovány z hlediska tezí Foucaultovy knihy Dohlížet a trestat a Baumanovy práce Modernita a holocaust. Ústřední otázka zněla: Měly proslovy zákonodárců blíže k normalizační moci a disciplinaci (Foucault) a „cikánství“ bylo chápáno sociálně, nebo k zahradnické moci a kategoriálnímu vraždění (Bauman) a „cikánství“ bylo chápáno biologicky (rasově)? V závěru stať analyzuje české a slovenské předpisy a nařízení z doby, kdy na území bývalého Československa nastoupily ke slovu nacistické rasové teorie. Článek dospívá k závěru, že jak v daném zákoně, tak i v počátcích války sehrávaly podstatnou roli pro posouzení „cikánství“ ukazatele sociální, ne rasové.

Klíčová slova

Bauman; Foucault; cikán; nacistické rasové teorie; rasa; Romové

Plný Text: