Bíos, alebo cultus? Nemecký rasizmus prvej polovice 20. storočia optikou vied o kultúre

Miroslav Szabó

Abstrakt

Ideológia rasizmu bola reakciou na politické a ekonomické otrasy v európskych spoločnostiach 19. storočia. Modelom novej spoločenskej hierarchizácie boli staršie antropologické klasifikácie a prax v zámorských kolóniách. Neokonzervatívna ideológia rasizmu, principiálne odmietajúca asimiláciu ľudských „rás“, zaznamenala nový rozmach s úpadkom liberalizmu v druhej polovici 19. storočia. V Nemecku, kde sa rasové vymedzovanie preplietalo s nacionalizmom a antimodernistickými tendenciami, sa v meštianskych vrstvách rozšírila svojrázna ideológia „náboženského“ rasizmu, ktorý definoval „rasovú“ odlišnosť skôr na základe kulturalistických než fenotypických kritérií. Trend, ktorý rozvíjali na prelome 19. a 20. storočia spisovatelia ako Houston Stewart Chamberlain, pretrvával aj v medzivojnovom období a ovplyvnil ideológiu nacizmu, tzv. „rasovú psychológiu“, ale taktiež kritickú reflexiu o západnom rasizme. Táto skutočnosť potvrdzuje prelínanie pseudovedeckých a „mytologických“ prvkov v ideológii moderného rasizmu, ktoré dnešné sociálne vedy diagnostikujú aj v iných kultúrnych kontextoch.

Klíčová slova

antisemitismus; etnické náboženství; Německo; nacionalismus; ideologie nacismu; rasová psychologie; rasismus

Plný Text: