Bíos, alebo cultus? Nemecký rasizmus prvej polovice 20. storočia optikou vied o kultúre

Miroslav Szabó

Abstrakt

Ideológia rasizmu bola reakciou na politické a ekonomické otrasy v európskych spoločnostiach 19. storočia. Modelom novej spoločenskej hierarchizácie boli staršie antropologické klasifikácie a prax v zámorských kolóniách. Neokonzervatívna ideológia rasizmu, principiálne odmietajúca asimiláciu ľudských „rás“, zaznamenala nový rozmach s úpadkom liberalizmu v druhej polovici 19. storočia. V Nemecku, kde sa rasové vymedzovanie preplietalo s nacionalizmom a antimodernistickými tendenciami, sa v meštianskych vrstvách rozšírila svojrázna ideológia „náboženského“ rasizmu, ktorý definoval „rasovú“ odlišnosť skôr na základe kulturalistických než fenotypických kritérií. Trend, ktorý rozvíjali na prelome 19. a 20. storočia spisovatelia ako Houston Stewart Chamberlain, pretrvával aj v medzivojnovom období a ovplyvnil ideológiu nacizmu, tzv. „rasovú psychológiu“, ale taktiež kritickú reflexiu o západnom rasizme. Táto skutočnosť potvrdzuje prelínanie pseudovedeckých a „mytologických“ prvkov v ideológii moderného rasizmu, ktoré dnešné sociálne vedy diagnostikujú aj v iných kultúrnych kontextoch.

Klíčová slova

antisemitismus; etnické náboženství; Německo; nacionalismus; ideologie nacismu; rasová psychologie; rasismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Banton, M.; Miles, R. 1996. „Racism.“ In E. Cashmore (ed.). Dictionary of Race and Ethnic Relations. London/New York, s. 308–312.

Brumlik, M. 2000. Deutscher Geist und Judenhass. Das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum. München.

Budil, I. T. 2005. „Historické proměny rasové teorie a ideologie.“ In I. T. Budil, V. Blažek, V. Sládek (ed.). Dějiny, rasa a kultura. Plzeň, s. 5–32.

Clauß, L. F. 1939. Die nordische Seele. Einführung in die Rassenseelenkunde. München/Berlin .

Clauß, L. F. 1933. Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. München .

Conrad, Ch.; Kessel, M. 1998. „Blickwechsel: Moderne, Kultur, Geschichte.“ In Kultur & Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgart, s. 9–40.

Fenske, W. 2005. Wie Jesus zum Arier wurde. Auswirkungen der Entjudaisierung Christi im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darmstadt.

Field, G. G. 1981. Evangelist of Race. The Germanic Vision of Houston Stewart Chamberlain. New York.

Frederickson, G. M. 2003. Rasismus. Stručná historie. Praha.

Glassman, B. 2003. Benjamin Disraeli. The Fabricated Jew in Myth and Memory. New York: Lanham.

Chamberlain, H. S. 1990. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 2 zv. München.

Kantorowicz, E. H. Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. München.

Marquard, O. 1987. Transzendentaler Idealismus. Naturphilosophie. Psychoanalyse. Köln. Piper, E. 2005. Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München.

Poliakov, L. 1977. Der arische Mythos. Wien.

Prentiss, C. R. (ed.) 2003. Religion and the Creation of Race and Ethnicity. An Introduction. New York.

Rosenberg, A. 1940. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltungskämpfe unserer Zeit. München.

See, von K. 1994. Barbar, Germane, Arier. Die Suche nach der Identität der Deutschen. Heidelberg .

Schmölders, C.; Gilman, S. L. (ed.) 2000. Gesichter der Weimarer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte. Köln.

Voegelin, E. 1933. Rasse und Staat. Göttingen.

Voegelin, E. 2000. Nová věda o politice. Brno.

Weingart, P. 1995. Doppelleben. Ludwig Ferdinand Clauß. Zwischen Rassenforschung und Widerstand. Frankfurt a. M.

https://doi.org/10.5817/SOC2007-4-81