Konceptualizace pojmů rasa a rasismus: Sociologický pohled

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló, Eva Šlesingerová

Abstrakt

Text vychází z teoretického předpokladu, podle nehož je zásadním východiskem každé sociálněvědné analýzy rasismu to, že při snaze o pochopení fenoménu "rasy" začíná zkoumáním jazyka, forem vědění, interpretací a praktických konsekvencí, které z těchto interpretací vyplývají. Každé vědění o "rase" je propojeno s praktikami moci, které konstituují hierarchické řády klasifikace subjektů a objektů. Rasistická ideologie takto vytváří své subjekty a objekty, tj. skupinu rasistů a skupinu stigmatizovaných. V souvislosti s reprezentací rasově definovaných Druhých a jejich sociálních identit v tomto textu představujeme tělo jako diskursivní objekt, do kterého jsou prostřednictvím ideje rasy umísťovány symbolické hranice nečistoty, nenávisti, ale i zdraví či touhy. Diskurzivní řád "rasy" není vedlejším produktem, nýbrž jedním z významných kulturních forem modernity. Při konstituci národního státu, jeho zdravé, plodící, rozmnožující se populace umožnila ideologie rasismu pojmout a ospravedlnit jak koloniální boje navenek, tak normalizační boje uvnitř národa.

Klíčová slova

rasa; rasismus; tělo; ideologie; diskurz

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Armstrong, J. A. 1982. Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Balibar, E.; Wallerstein, I. 1991. Race, Nation, Class. Ambigious Identities. London: Verso.

Barša, P. 1999. Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK. 1999.

Berger, P. L; Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Bourdieu , P.; Wacquant, L. J. D . 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: Chicago University Press.

Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Brubaker, R. 2004. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Foucault, M. 1999. Dějiny sexuality. Vůle k vědění. Praha: Hermann.

Foucault, M. 2000a. Power. London: Penguin.

Foucault, M. 2000b. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

Foucault, M. 2003. Society Must Be Defended. Lectures at the College de France, 1975–76. New York: Picador.

Geertz, C. 1983. „‘From the Native point of View‘: On the Nature of Anthropological Understanding.“ In Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, s. 55–70.

Geertz, C. 1993. „Ideology as a Cultural System“. In The Interpretations of Culture. London: Fontana, s. 193–233.

Goldberg, D. T. 1990. „The Social Formation of Racist Discourse“. In Goldberg, D. T. (ed.) Anatomy of Racism. Minneapolis: Minnesota University Press.

Goldberg, D. T. 1993. Racist Culture. Philosophy and the Politics of Meaning. Oxford: Blackwell .

Habermas, J. 2000. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Praha: Filosofia.

Habermas, J. 2003. Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Praha: Filosofia.

Hall, S. 1997. „The Work of Representation.“ In Stuart Hall (ed.) Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage, s. 13–74.

Harrison, F. V. 1995. „The Persistent Power of ‚Race‘ in the Cultural and Political Economy of Racism.“ Annual Review of Antropology, 24: 47–74.

Lemke, T. 2003. „Rechtssubjekt oder Biomasse? Reflexionen zum Verhältnis von Rassismus und Exklusion“. In: Martin Stingelin (ed.) Biopolitik und Rassismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s.160–183.

Marks, John. 2000. „Foucault, Franks, Gauls.“ Theory, Culture and Society, 17(5): 27–147.

Mullings, L. 2005. „Interrogating Racism: Toward an Antiracist Anthropology.“ Annual Review of Antropology, 34: 667–693.

Rabinow, P. 1984. „Representations Are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology“. In: James Clifford, George E. Marcus (eds.). Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, s. 234–261.

Stingelin, M. (ed.) 2003. Biopolitik und Rassismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Stoler, A. L. 1995. Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Durham: Duke University Press.

Wacquant, L. J. D. 1997. „For an Analytic of Racial Domination.“ Political Power and Social Theory, 11: 221–234.