Vol 3, No 2

Město


Titul tohoto čísla Sociálních studií je jednoduchý a zároveň obsáhlý. Jeho stručnost a všeobecnost poskytuje mimo jiné zajímavou možnost poznat různé způsoby nazírání na město jako předmět zkoumání v současných pracích (zejména) mladých sociálních vědců a vědkyň v (především) českém prostředí. Práce, které se v čísle objevily, propojují tři základní pohledy na město. První z nich se zaobírá specifickým městským způsobem života, kriticky navazuje na klasické sociologické koncepce popisující moderní společnost, a zároveň vztahuje jejich témata k současnému městu. Druhý pohled reflektuje charakter města jako entity záměrně a plánovitě utvářené v historicky se měnících společenských podmínkách, jako místa i způsobu života ovlivněného administrativními rozhodnutími (a případně jejich nečekanými důsledky) a expertními představami o ideálním městě a jeho „vhodných“ obyvatelích. Třetí přístup nahlíží na město jako na hmotné, vizuální i auditivní prostředí, které je nositelem (nestálých a proměnlivých) významů pro své uživatele. Tento přístup tak současně poznává „fyzické“ prostředí města a to, jak ho vnímají a prožívají jeho uživatelé.

Obsah

Editorial

MESTO: Zaciatok urbánných študií v Čechách?
Slavomíra Ferenčuhová, Michaela Šuleřová, Barbora Vacková
7–8

Studie

Dušan Janák
11–32
Walter Benjamin
35–38
Jaroslav Střítecký
39–40
Michaela Šuleřová
41–63
Roman Vido
65–84
Richard Sennett
87–96
Barbora Vacková
97–115
Michal Růžička
117–132
Slavomíra Ferenčuhová
133–152
Tomáš Řiháček
155–171
Blanka Altová
173–199

Esej

Jan Krása
203–215

Recenze

Anthony Widler: Warped Space. Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture
Michal Šimůnek
223–227

Zprávy

Věk města aneb kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel
Lucie Vidovićová
217–222