Doma v přírodě a doma ve městě

Jan Krása

Abstrakt

V této eseji se autor snaží prostřednictvím metafory domu a města ukázat, že sociální identita městské populace je dvojitě zaobalená. Pokouší se najít analogie mezi utvářením města a domu a mezi utvářením lidské duše, která je obývá. Ohniště je stanoveno jako střed lidského způsobu sociálního života, jeho limitem je práh.

Klíčová slova

městské struktury; dům; metafora; polarita příroda-město; původní ohniště

Plný Text: