Město zbožné a město bezbožné

Roman Vido

Abstrakt

Klasické sekularizační teorie vnímaly urbanizaci jako jeden z procesů, které se pod hlavičkou modernizace podílejí na rozkladu světa tradičního náboženství. V tomto pohledu město představuje symbol sekulární modernity. Symbolizuje odkouzlený prostor, prostor charakterizovaný instrumentální racionalitou a pluralismem perspektiv. Pokud se ovšem podíváme na město společně s Maxem Weberem, uvidíme poněkud barvitější obrázek. Ve své Sociologii náboženství Weber píše, že křesťanství jako dominantní náboženství západního světa vzešlo právě z městského prostředí helénistického světa. Zde hraje město roli náboženské inovace. Jaký je tedy vztah mezi náboženstvím a městem? Cílem tohoto článku je načrtnout některé aspekty tohoto problému a zaměřit se na mnohovrstevnatou povahu a nejednoznačnost vlivu městského prostředí na náboženský život jedince i společnosti v pre-moderní a moderní éře.

Klíčová slova

město; racionalizace; náboženství; sekularizace; sociální stratifikace; urbanizace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Berger, P. L. 1967. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City: Doubleday Anchor Books.

Berger, P. L. 1997. Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno: Barrister&Principal.

Berger, P. L. 1999. „The Desecularization of the World: A Global Overview.“ In P. L. Berger (ed.) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington: Ethic and Public Policy Center, s. 1–18.

Berger, P. L.; Berger, B.; Kellner, H. 1973. The Homeless Mind. Modernization and Consciousness. New York: Vintage Books.

Bruce, S. 1996. Religion in the Modern World. From Cathedrals to Cults. Oxford: Oxford University Press.

Casanova, J. 2005. „Immigration and the New Religious Pluralism: A EU/US Comparison.“ Paper presented at the Conference on „The New Religious Pluralism and Democracy“, Georgetown University, April 21–22, 2005.

Cox, H. 1968. The Secular City. New York: Macmillan Company.

Dobbelaere, K. 2002. Secularization: An Analysis at Three Levels. Brussels: P. I. E.: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6146-2

Finke, R.; Stark, R. 1988. „Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities, 1906.“ American Sociological Review, 53 (1): 41–49. https://doi.org/10.2307/2095731

Giggie, J. M.; Winston, D. (eds.) 2002. Faith in the Market Religion and the Rise of Urban Commercial Culture. New Brunswick: Rutgers University Press.

Herberg, W. 1983. Protestant-Catholic-Jew: An Essay in American Religious Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

Inglehart, R.; Norris, P. 2004. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Luckmann, T. 1977. „Theories of Religion and Social Change.“ The Annual Review of the Social Sciences of Religion, 1: 1–27.

Martin, D. 1978. A General Theory of Secularization. Oxford: Basil Blackwell.

McLeod, H. 1992. „Secular Cities? Berlin, London, and New York in the Later Nineteenth and Early Twentieth Centuries.“ In S. Bruce (ed.) Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, Oxford: Clarendon Press, s. 59–89.

McLeod, H. 1997. Religion and the People of Western Europe 1789–1989. Oxford: Oxford University Press.

O’Toole, R. 1984. Religion: Classic Sociological Approaches. Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Pahl, R. E. 1970. Patterns of Urban Life. London: Longman.

Rémond, R. 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: Lidové noviny.

Robertson, R. 1970. The Sociological Interpretation of Religion. Oxford: Basil Blackwell.

Simmel, G. 2003. „Velkomestá a duchovný život.“ In G. Simmel O podstate kultúry, Bratislava: Kalligram.

Stark, R.; Bainbridge, W. S. 1985. The Future of Religion. Berkeley: University of California Press.

Stark, R.; W. S. Bainbridge. 1987. A Theory of Religion. Berkeley: University of California Press.

Stark R.; Finke R. 2000. Acts of Faith. Explaining the Human Side of Religion. Berkeley: University of California Press.

Tschannen, O. 1991. „The Secularization Paradigm: A Systematization.“ Journal for the Scientifi c Study of Religion, 30 (4): 395–415. https://doi.org/10.2307/1387276

Velký sociologický slovník. 1996. Praha: Karolinum.

Vido, R. 2003. „K defi nici náboženství v sociálních vědách.“ Religio: Revue pro religionistiku, 11 (2): 259–274.

Weber, M. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.

Weber, M. 1991. „The Social Psychology of the World Religions.“ In H. H. Gerth, C. W. Mills (eds.) From Max Weber: Essays in Sociology, London: Routledge.

Wilson, B. R. 1982. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Wirth, L. 1938. „Urbanism as a Way of Life.“ The American Journal of Sociology, 44 (1): 1–24. https://doi.org/10.1086/217913

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-65