I. A. Bláha a počátky sociologie města u nás

Dušan Janák

Abstrakt

Text se zabývá sociologií města I. A. Bláhy, zakladatele brněnské katedry sociologie. Bláhova sociologie města je průkopnickou prací v českém kontextu a originálním příspěvkem ke světové sociologické teorii zaobírající se městem. Jeho práce přináší první český empirický výzkum města stejně jako první českou urbánní sociologickou teorii. Jeho sociologický funkcionalismus je svébytným teoretickým přístupem ke studiu města, hned vedle historické analýzy M. Webera, psychologického pohledu G. Simmela a ekologického pojetí příslušníků Chicagské školy.

Klíčová slova

česká sociologie; individualizace; racionalizace; sociální funkce; sociologie města

Plný Text: