Roč.14,č.27(2023)
Revue pro právo a technologie

Anotace

Essays

  • s. 141–186
    Ondřej Hájek, Vojtěch Juřička, Anna Medbøe Tamuly, Tena Krznarić

Recenze závěrečných prací