Jak regulovat cookies v nařízení ePrivacy

Roč.14,č.27(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Cílem tohoto článku je představit návrh, jak by připravované nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (tzv. nařízení ePrivacy) mělo upravovat použití cookies a podobných technologií. Současná směrnice 2002/58/ES řeší rizika spojená s použitím cookies a podobných technologií především požadavkem na informovaný souhlas uživatele. Toto řešení však klade nepřiměřený důraz na kontrolu ze strany uživatele, kterou však není v možnostech uživatele při běžném používání internetu efektivně vykonávat. Výsledkem je tak snížená úroveň ochrany soukromí uživatele před sledováním a současně komplikace pro stránky nabízející bezplatný obsah, financovaný pomocí cílené reklamy. Článek proto popisuje, jak fungují cookies a podobné technologie, co přinese blokace tzv. cookies třetích stran v nejrozšířenějších prohlížečích, jaká je historie právní úpravy soukromí v elektronických komunikacích, jaká je platná právní úprava použití cookies a podobných technologií a jak se tato úprava vyvíjela v různých verzích návrhu nařízení ePrivacy. Následně představuje návrh, jak by podle použití cookies a podobných technologií mělo být v nařízení ePrivacy upraveno de lege ferenda.


Klíčová slova:
Cookies, soukromí, osobní údaje, GDPR, ePrivacy

Stránky:
s. 235–332
Metriky

0

Crossref logo

0


173

Views

84

PDF views