Přístup široké veřejnosti k údajům o skutečných majitelích a právo na ochranu soukromí

Roč.14,č.27(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Klíčová slova:
evidence skutečných majitelů; právo na soukromí; právo na ochranu osobních údajů

Stránky:
s. 87–95
Metriky

0

Crossref logo

0


111

Views

53

PDF views