Virtuální aktiva a virtuální měny – obsah a vývoj pojmu, právní povaha, regulace a možná úskalí

Roč.14,č.27(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na aktuální problematiku virtuálních aktiv, virtuálních měn a jejich vývoj v posledních letech. Autorka blíže specifikuje jednotlivá hlediska, jakými na virtuální aktiva právo nahlíží. Kromě dílčích ustanovení, která se vyskytují v českém právním řádu, stanovisek tuzemských institucí a pohledů z řad odborné veřejnosti, uvádí také příklady zahraničních úprav, které jsou zastoupeny podle různých přístupů v daných státech k této problematice. Ve svém příspěvku upozorňuje na možná úskalí, která se promítají do různých sfér a zamýšlí se nad případnými způsoby, jaká možná řešení tyto situace nabízejí.


Klíčová slova:
Virtuální aktiva; virtuální měny; kryptoměny; Bitcoin; blockchain; AML zákon; MiCA; balíček digitálních financí

Stránky:
s. 37–85
Metriky

0

Crossref logo

0


203

Views

96

PDF views