Dialektická behaviorální terapie

Roč.15,č.1(2021)
Hraniční porucha osobnosti (tematické číslo)

Abstrakt

Dialektická behaviorální terapie (DBT) byla vytvořena jako komplexní program pro klientky s hraniční poruchou osobnosti americkou psycholožkou Marshou M. Linehan. Diagnózu hraniční poruchy osobnosti chápe DBT stejně, jako ji definuje Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti ve své 4. revizi, kritéria ale sestavuje do logických celků, odpovídajících biosociální teorii hraniční poruchy. Významným filozofickým východiskem DBT je dialektika a také zen buddhismus. Významně je DBT ovlivněna kognitivně behaviorální terapií (KBT). DBT se skládá ze čtyř základních modulů – individuální terapie, skupinový nácvik dovedností, telefonický koučink a konzultační tým. DBT prokázala svoji účinnost v několika randomizovaných kontrolovaných studiích, a to zejména u žen s hraniční poruchou, které vykazují sebepoškozování a sebevražedné myšlenky.


Klíčová slova:
DBT; biosociální teorie; hraniční porucha osobnosti
Metriky

1353

Views

3194

PDF views