Vol 7, No 4 (1997)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

ke stažení
celá sekce
1-4
Slovo čtenářům
redakce PO
1
Mikrovyučování a sebereflexe v učitelské přípravě
Vlastimil Švec
2-4

Studie

Evžen Řehulka
7-11
Jaroslav Řezáč
12-18
Bohumíra Lazarová
19-23
Tomáš Svatoš
24-28
Hana Horká
29-34
Miloslava Machalová
35-40
Zdeněk Macek
41-44
Vlastimil Švec
45-52
Hana Filová
53-55
Alice Prokopová
56-63
Václav Klapal
64-68
Jiří V. Musil, Marcela Musilová
69-73
Petr Havelka
72-73
Marcela Musilová
74-75
Miroslav Sova
76
Erika Mechlová
77-94
Milan Pol, Milada Rabušicová
95-100

Zprávy

ke stažení
celá sekce
101-111
Utrechtský model integrované učitelské přípravy
Vlastimil Švec
101-108
Pedagogické vzdělávání na Fakultě technologické ve Zlíně
Jan Ostravský
109-111

Recenze

ke stažení
celá sekce
112-117
Jaroslav Světlík: Marketing školy
Otto Obst, Michaela Prášilová
112-115
Vladimír Spousta: Integrace základních druhů umění ve výchově
Jaroslav Telec
115-117
ke stažení
celá sekce
118-126
Konference České pedagogické společnosti
Hlavní výbor ČPdS
118
Zemřel doc. PhDr. Josef Jedlička
Vladimír Krejčí
119
K životnímu jubileu prof. PhDr. A. Dostála
Jarmila Skalková
119-123
Doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc., se dožil sedmdesáti let
Vladimír Krejčí
123-124
Šedesát pět let doc. PhDr. Františka Horáka, CSc.
Vladimír Krejčí
124-125
Erratum
redakce PO
126
Erratum
redakce PO
126