Mikrovyučování jako specifické situační učení

Miloslava Machalová

Abstrakt

N/A

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 1997.

Gavora, P.: Žiak kreslí Európu. Pedagogická revue, 44, 1992, č. 3, s. 196-207.

Mareš, J.: Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Pedagogika, 44, 1994, s. 368-376.

Mareš, J. — Ouhrabka, M.: Žákovo pojetí učiva. Pedagogika, 41 , 1992, č. 1, s. 83-94.

Pupala, B. — Held, L.: Epistemologické aspekty súčasných pohybov v pedagogickej kultuře. Pedagogika, 45, 1995, s. 339-348.

Stech, S.: Pluralita žákovských hledisek jako nástroj účinného poznání. Pedagogika, 43, 1993, č. 3, s. 277-284.

Vyskočilová, E. a kol.: Vlastivěda pro 4. ročník Obecné školy. Portál, Praha 1993.
Copyright (c) 2018 Miloslava Machalová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.