Několik poznámek k osobnostní stránce přípravy učitelů. Oblasti inspirace. Sebereflexe „po bálintovsku“

Alice Prokopová

Abstrakt

N/A

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha 1997.

Novák, T.: Měl by Michael Bálint co říci i učitelům? Universitas 6/1991.

Rogers, C. R.: On becoming a Person. Boston 1961.

Stránská, T.: Pedagogické zkušenosti studentů učitelství ze souvislé praxe a jejich využití v pregraduální přípravě (Pokus o aplikaci principů práce v bálintovských skupinách). Cs. psychologie 1/1990.

Vymětal, J.: Žádoucí charakteristika osobnosti psychoterapeuta. Konfrontace

14/1993.
Copyright (c) 2018 Alice Prokopová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.