Od mikrovyučování k mikrovýstupové praxi

Tomáš Svatoš

Abstrakt

N/A

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allen, D. — Ryan, K.: Microteaching. Addison-Wesly, London 1969.

Klinzing, H. G. — Floden, R. D.: The Development of the Microteaching Movement in Evropě. 1991.

Kolektiv: Učitel — vyučování — situace. Paido, Brno 1995.

Kolektiv: Učitelovo pojetí výuky. CDVU MU, Brno 1995.

Mareš, J.: Využití televizní techniky v přípravě učitelů. Pedagogika 1976, č. 4, s. 443.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995.

Slavík, J.: Pedagogická situace ve školní reflexi. In: Kolektiv: Učitel — vyučování — situace. Paido, Brno 1995, s. 46-58.

Spilková, V.: Gradace praktické přípravy, reflexivní praxe v novém modelu studia na PedF UK. In: Kolektiv: Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Paido, Brno 1995, s. 62.

Stones, E., Morris, S.: Teaching Practice. Methuen and Co., London 1976.

Svatoš, T.: Flandersova metoda interakční analýzy v učitelské přípravě. Pedagogika, 1995, č. 1, s. 64-70.

Svatoš, T.: Studentské představy, prožívání a hodnocení učitelské profesionalizace. Pedagogika, 1997, č. 2, s. 150-162.

Švec, V.: Sebereflexe studentů v pregraduální učitelské přípravě. Pedagogika, 1996, č. 3, s. 265-276.
Copyright (c) 2018 Tomáš Svatoš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.