Mikrovýstupy jako prostředek seberozvíjení studentů v profesionálním praktiku

Hana Horká

Abstrakt

N/A

Klíčová slova

profesionální praktikum; mikrovýstup; sebehodnocení studenta; pedagogické dovednosti; seberozvíjení studenta

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Spilková, V.: Gradace praktické přípravy, „reflexivní praxe“ v novém modelu studia na PedF UK. In: Sborník Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Paido, Brno 1995, s. 62-65.

Svatoš, T: Studentské představy, prožívání a hodnocení učitelské profesionalizace. Pedagogika, 47, 1997, č. 2, s. 150-162.

Švec, V.: Autodiagnostika pedagogické činnosti učitele — módnost nebo potřeba. Pedagogika, 44, 1994, č. 2, s. 105-110.

Švec, V.: Kde hledat zdroje inovací pregraduální pedagogické přípravy budoucích učitelů? Pedagogická orientace, 1995, č. 16-17, s. 54-57.

Švec, V.: Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 46, 1996, č. 3, s. 266-276.
Copyright (c) 2018 Hana Horká

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.