Sebereflektivní deníky v seminářích z obecné didaktiky

Vlastimil Švec

Abstrakt

N/A

Klíčová slova

klíčové kompetence učitele; sebereflektivní deník; sebereflektivní otázky; obecná didaktika; vnitřní dialog; sebereflektivní výpovědi studenta

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Loughran, J.: Developing Reflective Practice: Learning about Teaching and Learning through Modelling. Falmer Press, London 1996.

Řezáč, J.: Od sebeotevření k sebereflexi. In: Úvodní slovo k workshopu o sebereflexi učitelů na konferenci Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín 1997.

Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Karolinum, Praha 1997.

Slavík, J. — Čapková, D.: Reflexe učitelské profese: Divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky. Pedagogika, 44, 1994, č. 4, s. 377-388.

Švec, V.: Význam sebereflexe v učitelské přípravě. Pedagogická orientace, 1995, č. 15, s. 12-22.

Švec, V.: Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 46, 1996, č. 3, s. 266-276.

Švec, V.: Niektóre dylematy w kształceniu nauczycieli jako reakcja na zmiany społeczeństwa. Referát na konferenci „Kulturowo-poznawcze i cywilizacyjne inspiracje współczesnej edukacji nauczycielskiej“. Universytet Warszawski, Warszawa 1997.
Copyright (c) 2018 Vlastimil Švec

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.