Vol 20, No 2 (2010)

Obsah

Editorial

Pedagogika a pedagogický výzkum: reflexe a bilance
Petr Knecht
3-4

Studie

T. Janík
5–22
Š. Švec
23–39
M. Mareš, J. Smolík
40–54
Š. Portešová, M. Budíková
55–76
J. Bláhová
77–92
M. Kubiatko, I. Vaculová, E. Pecušová
93–109

Diskuse

B. Pupala
110-118

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
119-123
Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání: zpráva z mezinárodní vědecké konference
Radmila Burkovičová
Vzpomínka na doc. PhDr. Jiřího Vomáčku, CSc.
Josef Horák, Petr Urbánek

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
124-132
Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie
Dominik Dvořák
Ricken, N. (Ed.) (2007). Über die Verachtung der pedagogik: Analyse – Materialien – Perspektiven. O opovržení pedagogikou: analýzy – materiály – perspektivy
Tomáš Janík, Josef Maňák
Liesmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění
Bohumír Blížkovský