Vol 16, No 1 (2006)

Obsah

Studie

J. Skalková
B. Blížkovský
J. Průcha
E. Švarcová, J. Mareš
S. Koťátková
K. Šeďová
S. Kontírová
C. Határ

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
O výzkumu pro Evropskou observatoř školního násilí
Antonín Bůžek
K současným problémům vzdělávání v Estonsku
Zdeněk Kluiber
Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Alena Nelešovská

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
Bierhoff, H. W. (2002). Einführung in die Sozialpsychologie
Milan Nakonečný
Wiegerová, A. (2005). Učiteľ – škola – zdravie alebo Pohľad na cieľový program zdravotnej výchovy cez názory a postoje učiteľov 1. stupňa základných škôl
Hana Horká
Jůva, V. (2004). Dětské muzeum – edukační fenomén pro 21. století
Aleš Sekot
Svatoš, T. (2006). Malá didaktika, díl I
Jana Škrabánková
Kostrub, D., et al. (2005). Dizajn procesu výučby v materskej škole. Kurikulárne inženierstvo a pedagogické navrhovanie
Anna Klim-Klimaszewska