Sociální nerovnosti v českém školním vzdělávání

J. Průcha

Abstrakt

V sociologii se problematika sociálních nerovností ve vzdělávání intenzivně zkoumá, zatímco v pedagogickém výzkumu je dosti opomíjena. Stať informuje o některých sociologických přístupech k této problematice v české a zahraniční vědě. Nejvíce pozornosti je věnováno práci brněnského sociologa Katrňáka (2004) o vzdělanostní mobilitě v rodinách dělníků a v rodinách vysokoškoláků. Tento originální kvalitativní výzkum sociologický je velmi užitečný svými poznatky i pro pedagogiku. Zároveň se ukazuje, že samotné sociologické nazírání vzdělanostních nerovností nevyčerpává komplexnost problematiky a vyžaduje propojení s aspekty pedagogickými a psychologickými.

Bibliografická citace

Průcha, J. (2006). Sociální nerovnosti v českém školním vzdělávání. Pedagogická orientace, 16(1), 28–41.

Klíčová slova

sociální nerovnosti; přístup k vzdělávání; vzdělávací dráhy; vzdělanostní mobilita; autoreprodukce vzdělanostní úrovně; vzdělávání dělnických dětí

Plný Text:Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.