Vol 22, No 2 (2012)

Obsah

Editorial

Jiná dimenze
Petr Urbánek
143-144

Studie

B. Lazarová, M. Pol, L. Hloušková, P. Novotný, M. Sedláček
145–161
F. Kuřina
162–180
E. Minaříková, T. Janík
181–204
P. Gavora, J. Majerčíková
205–221
S. Babiaková
222–242
K. Pešková
243–265

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
266-275
Hradeční pedagogové hostili konferenci s tematikou Gramotnost ve škole
Václav Víška, Eva Švarcová
11. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií
Jana Stejskalíková, Karolína Pešková
Elementary Mathematics Education 2012 - zpráva z konference
Martina Uhlířová
Konference Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků
Miroslav Janík

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
276-290
Kosová, B., & Porubský, Š. (2011). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989
Jan Průcha
Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání (třetí, aktualizované vydání
Petr Urbánek
Hanuliaková, J. (2010). Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi
Renáta Polakovičová
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. Komunikace ve školní třídě
Hana Kasíková
Hrbáčková, K. et al. (2012). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů
Josef Maňák
Tilinger, P., Lejčiarová, A., Erlebachová, A., Svoboda, P., & Suchý, J. (2012). Sport osob s intelektovým postižením
Markéta Šauerová