Roč.28,č.1-2(2021)

Editoři článků:

David Buriánek, Jiří Faimon, Milan Geršl, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Na redakčním posouzení se podíleli například:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.; Mgr Josef Havíř, Dr.; Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; RNDr. Pavel Kalenda, CSc.; Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.; Dr. Ing. Dalibor Matýsek; Mgr. Petr Mikysek, Ph.D.; doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.; RNDr. Jiří Rez, Ph.D.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Ing. Václav Suchý, CSC.; doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.; Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.; Mgr. Jan Vít, Dr.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Eva Žáčková

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

Issue Description

Editoři článků:

David Buriánek, Jiří Faimon, Milan Geršl, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Na redakčním posouzení se podíleli například:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.; Mgr Josef Havíř, Dr.; Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; RNDr. Pavel Kalenda, CSc.; Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.; Dr. Ing. Dalibor Matýsek; Mgr. Petr Mikysek, Ph.D.; doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.; RNDr. Jiří Rez, Ph.D.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Ing. Václav Suchý, CSC.; doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.; Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.; Mgr. Jan Vít, Dr.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Eva Žáčková

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • RNDr. Karel Martyčák – www.mikroskopy-prodej.cz
  • Českomoravský štěrk, a.s.

Toto číslo vychází 20. 12. 2021