Maximální rozšíření pleistocenního ledovcového štítu ve Vnějších Západních Karpatech a Východních Sudetech – současné znalosti a nový důkaz

Roč.28,č.1-2(2021)

Abstrakt

A single find of erratic Baltic flint in the Slezské Beskydy Mts. represents a rare evidence of glaciation in the area. The find originates from fluvial deposits of Weichselian valley terrace of the Hluchová Stream, tributary of the Olza River. The erratic was reworked from Elsterian sediments deposited by the Scandinavian Ice Sheet in a very marginal position near its maximum extent in Outer Western Carpathians. Based on morphological analysis, the surface of the erratic was abraded by wave action in the source area on the Baltic shore and subsequently by glacial and (glacio)fluvial transport. Position of the find proves the glaciation of the Olza River valley by a greater ice lobe, than previously assumed.


Klíčová slova:
Slezské Beskydy; Olza River Valley; erratics; maximum extent of ice sheet; Elsterian; Pleistocene
Reference

Brodzikowski, K., Van Loon, A. J. (1991). Glacigenic Sediments. – Elsevier. 674 s.
Czudek, T. (1962). Nové poznatky o rozsahu halštrovského zalednění v Moravské bráně. – Přírodovědecký časopis slezský, 23, 362–364.
Czudek, T. (1980). Ledovcové sedimenty u obce Svobodné Heřmanice v Nízkém Jeseníku. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 29, 53–56.
Czudek, T. (2005). Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. – Moravské zemské muzeum. 238 s.
Drahný, F. (1923). Přehled geologických poměrů Slezska. 29 s.
Dvořák, J. (1991). Geologická mapa ČR. List 15-34 Vítkov. – Ústřední ústav geologický.
Gába, Z. (1972). Nejzazší výskyty uloženin kontinentálního zalednění na Jesenicku. – Časopis Slezského muzea (A), 21, 135–139.
Gába, Z. (1976). Valounové analýzy vodně ledovcových uloženin moravskoslezské oblasti. – Časopis Slezského muzea (A), 25, 57–62.
Gába, Z. (1981). Uloženiny kontinentálního ledovce u Písečné na severní Moravě. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 30, 3, 241–253.
Gába, Z., Pek, I. (1999). Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 2. Sedimentární souvky. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica, 36, 13–37.
Hall, A. M., Glasser, N. F. (2003). Reconstructing the basal thermal regime of an ice stream in a landscape of selective linear erosion: Glen Avon, Cairngorm Mountains, Scotland. – Boreas, 32, 191–207.
Hambrey, M. J. (1994). Glacial Environments. – UCL Press. London. 296 s.
Hanáček, M. (2011). Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 96, 61–86.
Hanáček, M. (2014). Význam valounových analýz ledovcových sedimentů pro paleogeografické rekonstrukce pleistocenního kontinentálního zalednění Jesenicka. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21, 17–24. https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-17
Hanáček, M., Nývlt, D. (2009). Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku. – Časopis Slezského zemského muzea (A), 58, 193–214.
Hanáček, M., Nývlt, D., Jennigs, S. J. A. (2021). Thermal basal regime of the Elsterian ice-sheet marginal zone in a hilly mountain foreland, Rychleby Mts., Eastern Sudetes. – Boreas, 50, 582–605. https://doi.org/10.1111/bor.12505
Hanáček, M., Nývlt, D., Skácelová, Z., Nehyba, S., Procházková, B., Engel, Z. (2018). Sedimentary evidence for an ice-sheet dammed lake in a mountain valley of the Eastern Sudetes, Czechia. – Acta Geologica Polonica, 68, 107–134. https://doi.org/10.1515/agp-2017-0032
Cháb, J., Čurda, J., Kočandrle, J., Manová, M., Nývlt, D., Pecina, V., Skácelová, D., Večeřa, J., Žáček, V. (2004). Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 14-224 Jeseník s Vysvětlivkami. – Česká geologická služba.
Janásková, B. (2009). The origin of rounded granite elevations in the northern foothills of the Jizera Mountains. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 9, 7–16.
Kroutilík, V. (1960). Zpráva o výzkumu glacigenních sedimentů mezi Opavou a Krnovem. – Přírodovědecký časopis slezský, 21, 243–253.
Krzyszkowski, D. (2013). Stratygrafia plejstocenu w południowo-zachodniej Polsce. – In: B. Przybylski, D. Krzyszkowski (eds): XX. Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, 16–26, Lasocin.
Krzyszkowski, D., Krzywicka, A., Wachecka-Kotkowska, L., Sroka, W. (2019). The Middle Pleistocene glaciolacustrine environment of an ice-dammed mountain valley, Sudeten Mountains, Poland. – Boreas, 48, 966–987. https://doi.org/10.1111/bor.12396
Macoun, J. (1980). Paleogeografický a stratigrafický vývoj Opavské pahorkatiny v pleistocénu 1. – Časopis Slezského muzea v Opavě (A), 29, 113–132.
Macoun, J. (1982). Geologická mapa ČSR. List 15-23 15-41 Hlučín. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Macoun, J. (1987). Geologická mapa ČSR. List 15-32 Opava. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Macoun, J. (1989a). Geologická mapa ČSR. List 15-14 Krnov. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Macoun, J. (1989b). Geologická mapa ČSR. List 15-43 Ostrava. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Macoun, J., Šibrava, V., Tyráček, J., Kneblová-Vodičková, V. (1965). Kvartér Ostravska a Moravské brány. – Ústřední ústav geologický. 419 s. Praha.
Menčík, E., Adamová, M., Dvořák, J., Dudek, A., Jetel, J., Jurková, A., Hanzlíková, E., Houša, V., Peslová, H., Rybářová, L., Šmíd, B., Šebesta, J., Tyráček, J., Vašíček, Z. (1983). Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústřední ústav geologický, Praha. 304 s.
Menčík, E. (1988a). Geologická mapa ČSR, list 26-11, 16-33 Jablunkov, měřítko 1 : 50 000. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Menčík, E. (1988b). Základní geologická mapa ČSSR, Měřítko 1 : 25 000, list 26-111 Bystřice. – Ústřední ústav geologický, Praha.
Menčík, E., Tyráček, J. (1985). Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny v měřítku 1 : 100 000. – Ústřední ústav geologický. Praha.
Nývlt D., Engel Z., Tyráček J. (2011). Pleistocene glaciations of Czechia. – In: Ehlers J., Gibbard P. L., Hughes P. D. (eds): Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part IV – a closer look. Developments in Quaternary Science, 37–46, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53447-7.00004-0
Nývlt, D., Hoare, P. G. (2000). Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech. – Věstník Českého geologického ústavu, 75, 121–126.
Otava, J. (1992a). Geologická mapa ČR. List 15-13 Vrbno pod Pradědem. – Český geologický ústav. Praha
Otava, J. (1992b). Geologická mapa ČR. List 15-11 Zlaté Hory. – Český geologický ústav. Praha
Perečková, N. (2008). Roches moutonnées in the Osoblaha region. – GeoScape, 1, 9–14.
Prosová, M. (1981). Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 3, 265–294.

Růžička, M. (1992). Geologická mapa ČR. List 15-44 Karviná. – Český geologický ústav. Praha.
Růžička, M. (1995). Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic. – In: Ehlers, J., Kozarski, S., Gibbard, P. (eds): Glacial deposits in North-East Europe, 407–420, A. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield.
Růžička, M. (2004). The Pleistocene glaciation of Czechia. – In: Ehlers, J., Gibbard, P. L. (eds): Quaternary Glaciations. – Extend and Chronology, 27–34, Elsevier.
Salamon, T. (2014). Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego). – Przekląd Geologiczny, 62, 103–110.
Salamon, T. (2016). Subglacial conditions and Scandinavian Ice Sheet dynamics at the coarse-grained substratum of the fore-mountain area of southern Poland. – Quaternary Science Reviews, 151, 72–87. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.09.002
Sedláček, J. (2008). Studium sedimentů kontinentálního zaledněni ve vychodní časti Opavska. – MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.
Szponar, A. (1986). Chronostratigraphy and the stages of deglaciations in the Sudetes foreland area in the period of the Middle-Polish glaciation. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 45, 1–202.
Tyráček, J. (2011). Continental glaciation of the Moravian Gate (Czech Republic). – Antropozoic, 27, 39–49.
Vídeňský, A., Nývlt, D., Štěpančíková, P. (2007). Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14, 35–39.
Vitásek, F. (1919). Příspěvky ku poznání diluvia horního poříčí Odry. – Sborník České společnosti zeměvědné, 25, 1–21.
Vitásek, F. (1938). Morfologický vývoj těšínského Podbeskydí. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, 250, 3–18.
Waller, R. I., Murton, J. B., Kristensen, L. (2012). Glacier–permafrost interactions: Processes, products and glaciological implications. – Sedimentary Geology, 255–256, 1–28. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2012.02.005
Zapletal, L. (1966). Geomorfologie Osoblažské pahorkatiny. – Acta Universitae Palackianae Olomucensis, Facultas Rerur Naturalium, Geographica-Geologica, 7, 13–188. Praha.

Metriky

0


146

Views

174

PDF views

39

HTML views