Rekonstrukce průběhu říčních koryt s použitím elektrické odporové tomografie

Roč.28,č.1-2(2021)

Abstrakt

Set of parallel oriented ERT profiles was used for identification of fluvial channels in the area near the Western Gate of the Great Moravia Empire agglomeration Pohansko near Břeclav. Three infills of fluvial channels were identified within the ERT profiles, which erosively cut the complex of flood loams. The dimensions of these channels are compared, together with the distribution of individual architectural elements of the channel. Planform topography of individual channels is used for evaluation of fluvial style. Whereas Early Mediaval age of the sedimentary infill of the uppermost channel was proved, the two lower channels are supposed to be Upper Pleistocene to Early Holocene in age. The highly irregular relief of the Pannonian clays of the Vienna Basin forms the Pre-Quaternary basement.


Klíčová slova:
ERT profiles; succession of fluvial channels; planform topography; fluvial style; depositional architecture
Reference

Dostál, I., Putiška, R., Kušnirák, D. (2014). Determination of shear surface of landslides using electrical resistivity tomography.- Contributions to Geophysics and Geodesy, 2014, 44.2: 133-147.

Drahor, M. G., Berge, M. A., Kurtulmuş, T. Ö., Hartmann, M., Speidel, M. A. (2008). Magnetic and electrical resistivity tomography investigations in a Roman legionary camp site (Legio IV Scythica) in Zeugma, Southeastern Anatolia, Turkey. - Archaeological Prospection, 15, 3, 159-186.

Dresler, P. (2011). Opevnění Pohanska u Břeclavi. Brno. - In: Měřínský Z., Klápště J. (eds): Dissertationes Archeologicae Brunenses/Pragensesque. Masarykova Univerzita, Brno.

Gibling, M.R. (2006). Width and thickness of fluvial channel bodies and valley fills in the geological record: A literature compilation and classification.- Journal of Sedimentary Research 76, 731-770.

Kadlec, J., Grygar, T., Světlík, I., Ettler, V., Mihaljevic, M., Diehl, J. F., BeskeDiehl, S., Svitavská-Svobodová, H. (2009). Morava River floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Czech Republic. - The Holocene 19,3 (2009), 499–509.

Komoróczy, B., Vlach, M., Hüssen, C.-M., Lisá, L., Lenďáková, Z., Groh, S. (2014). Projekt interdisciplinárního výzkumuřímských krátkodobých táborů ve středním Podunají. - Archeologie Barbarů 2011, Brno. 341-367. Makaske, B., 2001. Anastomosing rivers: A review of their classification, origin and sedimentary products. - Earth Science Reviews 53, 149-196.

Miall, A.D., (1996). The geology of fluvial deposits. 582pp. Springer, Berlin. Mussett, A.E., Khan, M.A. (2000). Looking Into the Earth: An Introduction to Geological Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.

Nehyba, S., Dresler, P., Doláková,N., Kuda, F., Prišťáková, M., Šimík, J.,Škojec, J., Kirchner, K. (2020). Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi.- Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 27, 1–2, 54–62.

Nehyba, S., Dvořáková, M., Doláková, N., Dresler, P. (2018). Kvartérní sedimenty na Severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi. - Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 34–40. https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1- 2-34.

Nichols, G., 1999. Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, Chichester, United King.

Ondruch, J., Máčka, Z. (2015). Response of lateral channel dynamics of a lowland meandering river to engineering-derived adjustments - an example of the Morava River (Czech Republic).- Open Geosciences 2015, 7, 588–605.

Ondruch, J., Máčka, Z., Šulc Michalková, M., Putiška, R., Knot, M., Holík, P., Miřijovský, J., Jenčo, M. (2018). Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic.- Hydrological Sciences Journal, 2018, vol. 63, 1236-1254.

Papadopoulos, N. G., Sarris, A., Parkinson, W. A., Gyucha, A., Yerkes, R. W., Duffy, P. R., Tsourlos, P. (2011). Electrical resistivity tomography for the modelling of cultural deposits and geomophological landscapes at Neolithic sites: a case study from Southeastern Hungary. - Archaeological Prospection, 21, 3, 169-183.

Petřík, J., Petr L., Adameková K., Prišťáková M., Potůčková A., Lenďáková Z., Fraczek M., Dresler P., Macháček J., Kalicki T., Lisá L. (2019). Disruption in an alluvial landscape: settlement and environment dynamics in the Alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). - Quaternary International, 511, 124-139. doi:10.1016/j.quaint.2018.04.013.

Stan, D.; Stan-Kleczek, I..(2014). Application of electrical resistivity tomography to map lithological differences and subsurface structures (Eastern Sudetes, Czech Republic). - Geomorphology,221: 113-123. Stehlík, F., Kadlec, J. (2012): Dolní tok Moravy v holocénu aneb co napsala řeka do svého archivu. - Vesmír 91, 2012, 100-102.

Metriky

0

0


166

Views

80

PDF views

20

HTML views