Glacifluviálně-glacilakustrinní sekvence u Vidnavy na severním okraji Žulovské pahorkatiny

Roč.27,č.1-2(2020)

Abstrakt

Glaciofluvial and glaciolacustrine sediments were discovered in a small sandpit situated 800 m SE from Vindava (the Polský kopec Site). Sediments fill two channels located in superposition. Three facies associations (FA) were distinguished in this sedimentary section. The base of the lower channel is formed by gravel lag overlain by gravel-sandy sediments of 3-D dunes and a side bar (FA1). The upper channel infill begins also by basal lag and grades to a fining-upwards sequence from sand to silt (FA2). The sequence is formed from the base up by sediments of small 3-D dunes, A-type ripples, B-type ripples, C-type ripples, and horizontally laminated sediments. The sequence reveals a vertical transition from glaciofluvial (sand) to glaciolacustrine (silt) sedimentation. The sedimentary section is terminated by flat glaciofluvial bedforms (FA3) deposited under upper plane bed conditions. These bedforms arose after the restoration of glaciofluvial conditions. The base of the glaciolacustrine sequence is located at an altitude of ~ 275 m as well as the Old Kaolin Mine Site (850 m SW from the Polský kopec Site) where very similar sediments have been already described. The sediments of both localities represent a proglacial outwash plain in front of the retreating ice sheet (FA1 consists of ~ 23% of erratic rocks), where a relatively large lake, or a system of smaller lakes evolved at the same time.

 


Klíčová slova:
Quaternary; Eastern Sudetes; Elsterian ice-sheet; outwash plain; glaciofluvio–glaciolacustrine environment; grain size
Reference

Blažauskas, N., Jurgaitis, A., Šinkūnas, P. (2007). Patterns of Late Pleistocene proglacial fluvial sedimentation in the SE Lithuanian Plain. – Sedimentary Geology, 193, 193–201. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2005.06.015

Bridge, J. S. (2003): Rivers and Floodplains. – Blackwell Publishing. 490 s.

Bridge, J., Collier, R., Alexanders, J. (1998). Large-scale structure of Calamus River deposits (Nebraska, USA) revealed using ground-penetrating radar. – Sedimentology, 45, 977–986. https://doi.org/10.1046/j.1365-3091.1998.00174.x

Bridge, J. S., Smith, N. D., Trent, F., Gabel, S. L., Bernstein, P. (1986): Sedimentology and morphology of a low-sinuosity river: Calamus River, Nebraska Sand Hills. –Sedimentology, 33, 851–870. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1986.tb00987.x

Bristow, C. (1996). Reconstructing Fluvial Channel Morphology from Sedimentary Sequences. – In: Carling, P. A., Dawson, M. R. (eds.): Advances in Fluvial Dynamics and Stratigraphy, 351–371, John Wiley & Sons. Ltd.

Brodzikowski, K., Van Loon, A. J. (1991). Glacigenic Sediments – Elsevier. 674 s.

Colombera, L., Mountney, N. P., McCaffrey, W. D. (2013): A quantitative approach to fluvial facies models: Methods and example results. – Sedimentology, 60, 1526–1558.

https://doi.org/10.1111/sed.12050

Gába, Z. (1974). Valounové analýzy ledovcových uloženin na Jesenicku. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 23, 49–56.

Gába, Z. (1992). Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku. – Časopis Slezského muzea (A), 41, 167–172.

Gába, Z., Pek, I. (1999). Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. – Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk. 111 s.

Gibbard, P. (1980). The origin of stratified Catfish Creek Till by basal melting. – Boreas, 9, 71–85. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1980.tb01026.x

Hambrey, M. J. (1994). Glacial Environments. - UCL Press. London. 296 s.

Hanáček, M. (2008). Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku. – Časopis Slezského zemského muzea (A), 57, 222–236.

Hanáček, M. (2014). Význam valounových analýz ledovcových sedimentů pro paleogeografické rekonstrukce pleistocenního kontinentálního zalednění Jesenicka. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21, 17–24. https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-17

Hanáček, M. (2017). Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24, 13–20. https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-13

Hanáček, M., Engel, Z., Procházková, B. (2016). Vývoj ledovcových sedimentů na kontaktu s žulovským masivem ve Štachlovicích u Vidnavy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23, 13–23. https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-13

Jopling, A. V., Walker, R. G. (1968). Morphology and origin of ripple-drift cross-lamination, with examples from the Pleistocene of Massachusetts – Journal of Sedimentary Research, 38, 971–984. https://doi.org/10.1306/74D71ADC-2B21-11D7-8648000102C1865D

Kiegler, F. (1938). Erdgeschichte des Weidenauer Ländchens. – Weidenau.

Krzyszkowski, D., Ibek, M. (1996). Middle Pleistocene sedimentation and palaeogeography of the Dzierżoniów Basin, Sudetic Foreland, Southwestern Poland. – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66, 35–58.

Miall, A. D. (1977). A Review of the Braided-River Depositional Environment. – Earth-Science Reviews, 13, 1–62. https://doi.org/10.1016/0012-8252(77)90055-1

Miall, A. D. (1985). Architectural-Element Analysis: A New Method of Facies Analysis Applied to Fluvial Deposits. – Earth-Science Reviews, 22, 261–308. https://doi.org/10.1016/0012-8252(85)90001-7

Miall, A. D. (1996). The Geology of Fluvial Deposits. Sedimentary Facies, Basin Analysis, and Petroleum Geology. – Springer. 582 s.

Nývlt, D. (2008). Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny. – MS, disertační práce. Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy. Praha.

Nývlt D., Engel Z., Tyráček J. (2011). Pleistocene glaciations of Czechia. – In: Ehlers J., Gibbard P. L., Hughes P. D. (eds.): Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part IV – a closer look. Developments in Quaternary Science, 37–46, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53447-7.00004-0

Pisarska-Jamroży, M. (2015). Factors controlling sedimentation in the Toruń-Eberswalde ice-marginal valley during the Pomeranian phase of the Weichselian glaciation: an overview. – Geologos, 21, 1–29. DOI: 10.1515/logos–2015-0001

Pisarska-Jamroży, M., Machowiak, K., Krzyszkowski, D. (2010). Sedimentation style of a Pleistocene kame terrace from the Western Sudety Mountains, S Poland. – Geologos, 16, 101–110.DOI: 10.2478/v10118-009-0008-8

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A. J., Bronikowska, M. (2018). Dumpstones as records of overturning ice rafts in a Weichselian proglacial lake (Rügen Island, NE Germany). Geological Quarterly, 62, 917–924. https://doi.org/10.7306/gq.1448

Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T. (2014). Pleistocene sandur rhythms, cycles and megacycles: Interpretation of depositional scenarios and palaeoenvironmental conditions. Boreas, 43, 330–348. https://doi.org/10.1111/bor.12041

Powers, M. C. (1953). A new roundness scale for sedimentary particles. – Journal of Sedimentary Petrology, 23, 117–119. https://doi.org/10.1306/D4269567-2B26-11D7-8648000102C1865D

Salamon, T. (2008). Origin of Pleistocene outwash plains in various topographic settings, southern Poland. – Boreas, 38, 362–378. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00049.x

Smith, N. D. (1974). Sedimentology and bar formation in the Upper Kicking Horse River, a braided outwash stream. – Journal of Geology, 82, 205–223. DOI: 10.1086/627959

Wentworth, C. K. (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments. – Journal of Geology, 30, 377–392.

Zielinski, T. (1989). Lithofacies and palaeoenvironmental characteristics of the Suwałki outwash (Pleistocene, Northeast Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 59, 249–270.

Zielinski, T. (1992). Proglacial valley facies of the Silesian Upland – Genetic factors and their sedimentological effects. – Geologica Sudetica, 26, 83–118.

Zielinski, T. (1993). Sandry Polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji. – Uniwersytet Śląski. Katowice. 96 s.

Zielinski, T., Van Loon, A. J. (2003). Pleistocene sandur deposits represent braidplains, not alluvial fans. – Boreas, 32, 590–611.

https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2003.tb01238.x

Žáček, V., Čurda, J., Kočandrle, J., Nekovařík, Č., Nývlt, D., Pecina, V., Skácelová, D., Skácelová, Z., Večeřa, J. (2004). Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 14-222 Vidnava s Vysvětlivkami. – Česká geologická služba. Praha.

Metriky

0


223

Views

223

PDF views

111

HTML views