Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

S

Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Salák, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scalfaro, Oscar Luigi, prezident Italské republiky (Itálie)
Sedláček, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláková, Alice, notářka, Brno (Česká republika)
Sedláková Salibová, Kristina, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seefelder, Günther, Advokát (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seng, Michael P., The John Marshall Law School, Chicago, Illinois (Spojené státy americké)
Schäffer, Heinz, Právnická fakulta, Salzburg (Rakousko)
Schauer, Martin, Institut für Zivilrecht, Universität Wien (Rakousko)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schelleová, Ilona, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Scheuer, Jan, Krajský soud v Brně (Česká republika)
Schillerová, Alena, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schön, Monika, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít, Úřad vlády ČR (Česká republika)
Schulz, Jaroslav, Brno (Česká republika)
Schwab, Dieter, Právnická fakulta, Univerzita Regensburg (Německo)
Siekmann, Robert C. R., Katedra mezinárodniho práva, ASSER Institut, Haag (Nizozemsko)
Skácel, Jindřich, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skácel, Jindřich, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skalka, Petr, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Skalka, Tibor, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  (Česká republika)
Skarková, Tereza, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Skoruša, Leopold, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)
Skotnicki, Krzysztof, Univerzita Lodž (Polsko)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skupin, Zdeněk J., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sládeček, Vladimír, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sláma, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slávik, Martin, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slováček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie a Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smolak, Marek, Katedra právní teorie a právní filosofie, Fakulta právní a správní, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko)
Smolinský, Marian, Brno (Česká republika)
Smrčková, Hana Marie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická; Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University
Smržová, Veronika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smuk, Péter, Széchenyi István University, Györ (Maďarsko)
Sobotka, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sokolovski, Irakli, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Soroková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Součková, Jitka, Kolín nad Rýnem (Německo)
Spáčil, Jan, Olomouc (Česká republika)
Spáčil, Jiří, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Spáčilová, Danuše, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stachoňová, Monika, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Staněk, Kamil, Katedra finančního práva a finanční vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; AK DLA Piper Prague LLP. (Česká republika)
Stavělík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Stavinohová, Jaruška, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Daniel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Právník nevládní organizace Z§vůle práva (Česká republika)
Steuer, Max, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Straková, Lucie, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strasser, Michaela, Právnická fakulta, Salzburg (Rakousko)
Strejčková, Dagmar, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenskéh, Bratislava (Slovensko)
Střelec, Karel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stypa, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svaček, Ondřej, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; člen centra CIHOL  (Česká republika)
Svatoň, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svěráková, Jana, Energetický regulační úřad, Jihlava (Česká republika)
Svěráková Čechová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Karel, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Svoboda, Ondřej, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Česká republika)
Svoboda, Petr, Katedra finančního práva a národního hospodářství , Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sýkorová, Barbora, Krajský soud, Brno (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sylvestrová, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)