Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

K

Káčer, Marek, Faculty of Law, Trnava University of Trnava (Slovensko)
Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita (Slovensko)
Kačík, Eduard, Katedra verejno-právnych disciplín, Akadémia Policajného zboru, Bratislava (Slovensko)
Kadečka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadečka, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlecová, Marta, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kallai, Vojtěch, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kalvodová, Věra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kamín, Tomáš, Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Kandalec, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kantořík, Pavel, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Karkošková, Slávka, Justičná akadémia Slovenskej republiky; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Slovensko)
Katrnáková, Hana, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kebrlová, Eva, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Keisler, Ivo, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kelblová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Kilian, Petr, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kischel, Uwe, Katedra práva veřejného, evropského a srovnávacího (Pobaltí), Mercator-Stiftung, Greifswaldská univerzita (Německo)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klemeš, Ivo (Česká republika)
Klesniaková, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klestil, Jiří, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kleve, Pieter, Právnická fakulta, Erasmova univerzita, Rotterdam (Nizozemsko)
Kliková, Alena, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klimek, Libor, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Klokočka, Vladimír, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Klusoňová, Markéta, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kment, Vojtěch, absolvent Právnické fakulty, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Knob, Miroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoll, Vilém, Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)
Knollová, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Stockholmská Univerzita (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Švédská obchodní rada v ČR (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoz, Tomáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kocourek, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kohlová, Kateřina, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Brno (Česká republika)
Kohoutek, Ivo, Obchodní sladovny a.s., Prostějov (Česká republika)
Koja, Friedrich, Institut ústavního a správního práva, Univerzita v Salzburgu (Rakousko)
Kokeš, Marian, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koller, Peter, Právnická fakulta, Univerzita Graz (Rakousko)
Kolman, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Jana, AK PRUDIL a spol., s. r. o. (Česká republika)
Konečná, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Tereza, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečný, Petr, Advokátní kancelář, Olomouc (Česká republika)
Kopa, Martin, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kopecká, Stanislava, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kopecký, Martin, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kopecký, Martin, Associate Baker & McKenzie v.o.s., Praha (Česká republika)
Korecká, Věra, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Kořínek, Štěpán, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Košík, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotásek, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Koudelka, Zdeněk, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, Nejvyšší státní zastupitelství, Brno (Česká republika)
Koukal, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kovaříček, Kamil, doktorand (Česká republika)
Kovářová Kochová, Ingrid, Okresní soud, Olomouc; Právnická fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kozák, Vítězslav, Okresního soudu v Šumperku (Česká republika)
Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava (Česká republika)
Kožená, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krafl, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíček, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králik, Jozef, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Králík, Michal, Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně; Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Králová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krejsta, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy (Česká republika)
Kristková, Alena, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kroupa, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krupová, Tereza, Katedry politologie a sociologie; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Křepelka, Filip, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Křivka, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kříž, Jakub, Katedra soukromého práva, Vysoká škola CEVRO Institut (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kubicová, Rita, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudrová, Veronika, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudynová, Adéla, Občanská poradna v Hradci Králové (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; University of Michigan, Ann Arbor, USA (Česká republika)
Kuhnová, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuntz, Lothar, Právnická fakulta, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Německo)
Kvasničková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Kyncl, Libor, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Kancelář Senátu PČR (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)