Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

B

Báčová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľová, Lenka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno (Česká republika)
Baňouch, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Barancová, Helena, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Bárány, Eduard, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Barinková, Milena, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beleš, Andrej, Ústav európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Belling, Vojtěch, Odboru koncepcí a analýz, Úřad vlády ČR; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Německo)
Bělohlávek, Alexander J., Katedra práva, Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita, Ostrava; Katedra mezinárodního práva, Fakulta právnická ZČU v Plzni; Ústav mezinárodního práva, Univerzita Collegium Humanum, Varšava, Polsko; Advokát; Prezident Světové asociace právníků (WJA); (Česká republika)
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benda, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Beran, Theodor, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT, Praha (Česká republika)
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, Fakulta práva, Západočeská univerzita, Plzeň; Ústav státu a práva AV ČR, Praha (Česká republika)
Bílek, Stanislav, Ústav podnikové strategie, Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Bílková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Jiří, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Pavel, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Blažková, Alena, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Oxford (Spojené království)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boháčková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bohůnová, Petra, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bónová, Kristýna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bontems, Claude, Universite de Paris XI Faculte de Proit Jean Monnet (Francie)
Borkovec, Aleš, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bourdeaux, M. Gautier, Univerzita Paříž V (Francie)
Brandstetter, Wolfgang, Institut pro trestní právo a kriminologii, Vídeňská univerzita (Rakousko)
Brauneder, Wilhelm, Rechtswissenschafflicke, Fakultät der Universität Wien (Rakousko)
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA (Česká republika)
Brim, Luboš, Katedra Občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brim, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe (Německo)
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Broz, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatý, Antonín (Česká republika)
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Budíková, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bulín, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, podnikový právník (Česká republika)
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)