Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

P

Palouš, Martin, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (Česká republika)
Papoušek, Jan, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pargačová, Tereza, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Parchomiuk, Jerzy, Katedra správního práva, Katolická univerzita Jana Pavla II., Lublin (Polsko)
Pařízková, Ivana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Patakyová, Mária, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Patěk, Daniel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo (Slovensko)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Pavčnik, Marijan, Pravnická fakulta, Ljubjana (Slovinsko)
Pavelek, Ondřej, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavlíková, Miroslava, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pazderka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Peissl, Lukas Josef, Junior Associate at Baker McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG. He regularly advises on M & A and real estate transaction as well as construction litigation (Rakousko)
Pekárek, Milan, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pekařová, Lenka, Analytické oddělení, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Pelikán, Milan, právník (Česká republika)
Pelikán, Milan, Krajský soud, Ostrava (Česká republika)
Pelikánová, Irena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Petrov, Jan, Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrů, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrův, Helena, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pezl, Tomáš, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Píčová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Píchová, Irena, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pindeš, Miroslav, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Pinz, Jan, Katedra práva a správní vědy, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (Česká republika)
Pinz, Jan, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha (Česká republika)
Pinz, Jan, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha; Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Píša, Radek, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pištěláková, Zdeňka, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Placzek, Ondřej, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Plachý, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plzák, Valentýn, Městský soud v Praze (Česká republika)
Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorný, Ladislav, Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Poláček, Bohumil, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (Česká republika)
Poláčková, Marie, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Pracovní skupina pro právo a informační technologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pondikasová, Tereza, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Vojtěch, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšilová, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pouperová, Olga, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pražák, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Preuss, Ondřej, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Procházka, Radoslav, Ústavný súd Slovenskej republiky; Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Prokopová, Alena, notářská koncipientka, Brno (Česká republika)
Prokopová, Klára, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Provazník, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Prudilová Koníčková, Zdeňka, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Přerovská, Jana, Komerčník právník (Česká republika)
Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkopa, Vojtěch, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pták, Lukáš, Edition Bäreureiter, Praha (Česká republika)
Ptašnik, Adam, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pullmannová, Helena, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Púry, František, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Putz, Gertraud, Institut pro křesťanské učení o společnosti, Salzburg (Rakousko)