Dohoda jako zdroj práva

Ivo Pospíšil

Abstrakt

Thomas Hobbes (1588-1679) je bezesporu jedním z nejsložitěji vnímaných teoretiků státu a práva. O jeho pojetí člověka, společnosti, politiky, státu a práva se diskutovalo a diskutuje dodnes, přičemž byl tento anglický filozof napadán a zatracován, ale i pozitivně přijímán z různých filozofických či teologických pozic. Ve své době byl obviňován z ateismu, materialismu, rozvracení morálky a nebyl přijatelný ani pro anglické radikály, ani pro roajalisty.

Bibliografická citace

POSPÍŠIL, Ivo. Dohoda jako zdroj práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 683-693. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9300

Plný Text: