K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR

Jana Dudová

Abstrakt

Pokud máme hodnotit úroveň naší platné právní úpravy na ochranu spotřebite­le s legislativou Evropské unie (s přihlédnutím k čl. 92 Evropské dohody zakládající přidružení ČR a EU), musíme zvažovat jak některé její veřejněprávní, tak i sou­kromoprávní hlediska.

Následující rozbor bude zaměřen na porovnání různých vybraných právních institutů na ochranu spotřebitele.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 573-584. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9288

Plný Text: