Zkušenosti s městským ombudsmanem v Detroitu

Vladimír Sládeček

Abstrakt

Článek nedávno publikovaný v tomto časopise se zabýval problematikou místních ombudsmanů ve Velké Británii. Samostatní ombudsmani na lokální úrovni, tj. ti, kteří se výhradně věnují problémům místní správy, působí i v jiných ze­mích, např. v Itálii, Izraeli a ve Švýcarsku. Právě pro dva naposledy zmíněné státy je typické, že místní ombudsman se zde objevuje ve - dá se říci - zvláštní formě ombudsmana městského. I účelem tohoto příspěvku je seznámení s regulací a poznatky z činnosti ombudsmana městského, a to konkrétně ve městě Detro­it. Rozboru pak předchází koncíznější informace o místních ombudsmanech ve Spojených státech amerických vůbec. V závěru se poukazuje na některé aktuální souvislosti s diskusemi o ombudsmanovi v České republice.

Bibliografická citace

SLÁDEČEK, Vladimír. Zkušenosti s městským ombudsmanem v Detroitu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 591-599. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9290

Plný Text: