Bakalářské distanční studium

Jan Svatoň

Abstrakt

Na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně probíhá od školního roku 1992/93 výuka také v bakalářském distančním studiu. Jedná se o formu studia, která je koncipována ve smyslu § 21 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Bakalářské studium prezentuje fakultu v další sféře jejího možného působení, totiž v oblasti přípravy absolventů pro relativně přesně vymezené oblasti působení práva.

Bibliografická citace

SVATOŇ, Jan. Bakalářské distanční studium. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 557-559. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9286

Plný Text: