Ještě jednou k otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva

Vladimír Klokočka

Abstrakt

Tento článek je reakcí na repliku JUDr. Jan Spáčila k mé stati v Politologickém časopisu č. 2/1995. Článek dr. Spáčila prozrazuje určitý posun od staré školy právního pozitivismu k modernímu poválečnému pojetí, které spolu s Gustavem Radbruchem vyvodilo závěry ze ztroskotání právního pozitivismu a normativismu před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. V důsledku toho se v některých otázkách dr. Spáčil shoduje plně s mým stanoviskem a v jiných pak zakládá pole­miku spíše na nedorozumění, vyplývajícího z odlišného chápání některých pojmů. Nicméně i tak zůstává třetí oblast názorů a východisek, jimiž se zřejmě lišíme.

Bibliografická citace

KLOKOČKA, Vladimír. Ještě jednou k otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 585-590. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9289

Plný Text: