Roč.14,č.28(2023)
Revue pro právo a technologie

Anotace

Essays

Recenze závěrečných prací

  • Lukáš Bohuslav, Zdeněk Červínek, Jan Chmelík, Petr Kalenský, František Kasl, Pavel Koukal, Tomáš Křivka, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Soňa Pospíšilová, Martin Šolc, Jakub Vostoupal