Vyšetřování kybernetické kriminality a její budoucí předpokládaný vývoj

Roč.14,č.28(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Článek představuje problematiku jedné z rapidně se vyvíjejících oblastí trestné činnosti – kriminalitu kybernetickou. Pozornost je zaměřena na její odhalování a následné vyšetřování kriminalistickým, ale i trestněprávním prismatem, zejména je poukázáno na nedostatky, se kterými se orgány činné v trestním řízení potýkají. Opomenut není rovněž ani mezinárodní boj s kyberkriminalitou, zejména pak přeshraniční instituty, které vyšetřování napomáhají. Článek pracuje se statistickými údaji, kdy je nastíněn současný, ale i předpokládaný budoucí vývoj kybernetické kriminality v České republice. Závěrem je zmíněna otázka budoucnosti České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Klíčová slova:
kyberkriminalita; vyšetřování kyberkriminality; statistické údaje v oblasti kybernetické kriminality; kyberbezpečnost České republiky; budoucí vývoj; covid-19 a jeho vliv na kyberzločin

Stránky:
s. 31–60
Reference

Recenze dr. Muláka v sekci závěrečných prací I/2023 v Revue pro právo a technologie

Metriky

0

Crossref logo

0


82

Views

35

PDF views