Možnosti trestnej činnosti v metaverse

Roč.14,č.28(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Autor sa v predmetnom článku zaoberá trestnou činnosťou spojenou s čoraz viac skloňovanou technológiou metaverse. S predmetnou problematikou je možné stretnúť sa aj na pôde Europolu a Rady EÚ, pričom autor poukazuje na aktuálny vplyv, ktorý môže mať metaverse a technológie, na ktorých je založený, na trestnú činnosť. V ďalšom rozoberá, čo táto technológia znamená pre následne presadzovanie práva a aké rizika so sebou môže priniesť v podobe trestnej činnosti.


Klíčová slova:
metaverse; neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi; legalizácia výnosu z trestnej činnosti; obťažovanie; terorizmus; extrémizmus

Stránky:
s. 3–30
Metriky

0

Crossref logo

0


105

Views

45

PDF views