Vol 4, No 12-13 (1994)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Editorial
redakce PO
1-2

Studie

Stanislava Kučerová
3-5
Bohumír Blížkovský
6-12
Pavel Vacek
14-19
Vladimír Spousta
19-26
Vlastimil Švec
26-32
Jarmila Faltýsková
32-34
Ludmila Prokešová
35-38
Jan Melichar
38-41
Josef Kittler
41-44
Josef Halbych
45-47
Rudolf Grepl
47-50
Petr Franiok
50-52
Břetislav Voženílek
53-54
František Štěpánek
55-59
František Morkes
62-72
Jaroslav Müllner
72-74
Blahoslav Kraus
75-80
Renata Prokopová
80-83
Miroslav Kořínek
83-85
Alena Nelešovská
85-89
Zdeněk Kluiber
89-96
Hana Kořínková-Zárubová
96-101
Tomáš Jurčík
102-105
Josef Trna, Eva Trnová
105-111
Vladimír Neužilová
111-112
Jarmila Skalková
114-125
Josef Cach
125-128
Libor Hřebíček
128-134
Josef Maňák
134-138
Mojmír Vážanský
139-144
Josef Semrád
145-146
Vladimír Täubner
147-152
Stanislav Střelec
153-156
Chrudoš Vorlíček
156-160

Zprávy

ke stažení
celá sekce
161-170
Krize pedagogiky a pedagogika krize
redakce PO
161-162
Zpráva výboru ČPdS za období mezi sjezdy ČPdS v Ústí n. L. (20.-21. 11. 1992) a v Hradci Králové (16.-17. 9. 1994).
redakce PO
161-164
Závěry sjezdu ČPdS, doprovázeného odbornou konferencí s mezinárodní účastí na tém a „Učitel, škola a pedagogika ve 20. století“ , v Hradci Králové 16. a 17. 9. 1994
redakce PO
165-167
Zpráva volební komise o výsledku voleb do hlavního výboru České pedagogické společnosti a revizní komise
redakce PO
167-168
Česká pedagogická společnost
redakce PO
169-170
ke stažení
celá sekce
171-190
Učitelské nakladatelství Dědictví Komenského před r. 1914
Josef Cach
171-173
Vývoj školního hodnocení žáků a studentů
Rudolf Grepl
173-179
Objevil jsem „I“
František Pospíšil
180
Specializační studium řídících pracovníků ve školství — školský management — na Ostravské univerzitě
Josef Malach
181-189
Expedice EKO
Tomáš Hála
190
Christoph Wulf
191-205