Vol 12, No 3 (2002)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Jarmila Skalková
3-11
Ludvík Eger
12-24
Marie Kocurová
25-39
Pavel Ecler
40-47
Jana Kašpárková
48-54
Irena Lokšová
55-70
Hana Horká
71-75
Ludmila Adamcová
76-80
Jitka Měřinská
81-83
Soňa Koťátková
84-94
Jan Ostravský
95-98

Diskuse

Vzdělávání učitelů a jejich uplatnění na trhu práce. Příspěvek k diskusi vyhlášené v Pedagogické orientaci č. 2/2001
Vladimír Krejčí
99-101

Medailon

Vladimír Spousta
102-109
Zapomenuté výročí — P. Robin (1837-1912)
Josef Cach
110-111

Zprávy

ke stažení
celá sekce
112-117
Cesta súčasnej školy ku škole tvorivej
Mária Benešová
112-113
Univerzita Hradec Králové udělovala osvědčení školicímu pracovišti v sociální oblasti
Karolína Krátká
113-114
Od Sjezdu učitelů k pedagogické komoře i za účasti České pedagogické společnosti
Rudolf Šrámek
115-116
Potřebujeme nové stanovy
Rudolf Šrámek
116-117

Recenze

ke stažení
celá sekce
118-131
Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich
Josef Cach
119-120
Německo má ročenku pro bádání v dějinách pedagogiky
Josef Cach
120
Walburga Henry: Sachunterrichtliches Lernen in der Montessori-Pädagogik.
Karel Rýdl
120-122
Lokšová, I., Lokša, J.: Teória a prax tvorivého vyučovania
Karel Pavlík
122-124
Zamyšlení nad přínosnou publikací
Jana Juřicová
124-125
Müllerová, L : Změny ve výuce v souvislosti s proměnami společnosti
Miroslava Bartoňová
125-126
Mühlpachr, P. (ed.): Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí - vývoj, realita, perspektivy
Zdeněk Svoboda
126-127
Lazarová, B.: Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi
Tomáš Janík
127-130
Kees Both: Jenaplan 21. Schulentwicklung ais pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung.
Karel Rýdl
130-131